UWM w projekcie Water Harmony

Na UWM gościli przedstawiciele 9 uniwersytetów z 5 krajów świata (16.09.). Spotkanie jest częścią projektu Water Harmony realizowanego w programie Erasmus +.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski odwiedzili przedstawiciele 9 uniwersytetów z 5 krajów świata (Sri Lanka, Chiny, Norwegia, Ukraina, Niemcy). Spotkali się z władzami uczelni oraz uczestniczyli w 2 sesjach naukowych poświęconych badaniom wody i ścieków. Wizyta na UWM jest częścią międzynarodowego projektu naukowego Water Harmony realizowanego w programie Erasmus +. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski to jedyna polska uczelnia uczestnicząca w tym naukowym przedsięwzięciu. Koordynatorem projektu ze strony UWM jest prof. Lech Smoczyński, kierownik Katedry Chemii Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa.

- Założeniem projektu jest, aby 3 kraje – Niemcy, Polska, Norwegia – uczyły 3 pozostałe kraje uczestniczące w przedsięwzięciu – Sri Lanka, Chiny, Ukraina - jak prowadzić badania wody i ścieków. Odbyły się już warsztaty na Sri Lance i na Ukrainie, teraz spotykamy się na UWM. Goście zobaczyli tzw. eksperyment kortowski, czyli nowatorską metodę rekultywacji Jeziora Kortowskiego oraz zwiedzili laboratoria Centrum Akwakultury i Inżynierii Ekologicznej, w tym obejrzeli produkcję glonów na biomasę do wytwarzania biooleju – mówi prof. Lech Smoczyński.

- Chcemy wspólnie zunifikować programy nauczania, aby studenci zagraniczni mogli bez problemu podjąć u nas studia dotyczące badań wody i ścieków. Woda jest ważnym problemem we wszystkich uczestniczących w projekcie krajach. Dodatkowo dzięki współpracy z uczelniami partnerskimi spodziewamy się otrzymać specjalne programy komputerowe symulujące np. pracę oczyszczalni ścieków. Usprawnimy dzięki takim programom nauczanie – dodaje prof. Smoczyński.

W programie pobytu gości na UWM zaplanowano 2 sesje tematyczne. Następnie naukowcy udali się na kolejne sesje do Galindii nad jeziorem Bełdany.

mah

W projekcie uczestniczy 10 uniwersytetów z 6 krajów świata. Koszt projektu na lata 2015-2018 wynosi ponad 1,3 mln euro. Projekt Water Harmony  Erasmus + ma na celu ujednolicenie nauczania i metod dydaktycznych stosowanych w badaniach  wody w uczelniach partnerskich z Polski, Niemiec, Ukrainy, Sri Lanki, Chin i Norwegii.

w kategorii