UWM ponownie jedenasty w Polsce

Kortowo, studenci, uroki Kortowa
Stabilny, mocno osadzony i wyrównany – to najkrótsza charakterystyka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Zaświadcza o tym najnowszy ranking polskich uczelni wyższych Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy".

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy" opublikowała swój doroczny, już 17. ranking polskich uczelni wyższych. Oceniła 315 uczelni i 47 kierunków studiów. Jak wypadł UWM?

W kategorii uniwersytetów zajmujemy 11. pozycję na 22 klasyfikowane. Nasza uczelnia utrzymała w tej kategorii mocną pozycję sprzed roku i 2 lat zostawiając za sobą m.in. Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Szczeciński czy Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i wszystkie tzw. młode uniwersytety.

W klasyfikacji ogólnej na 90 publicznych uczelni akademickich w Polsce UWM znalazł się na pozycji 35., dokładnie na tej samej, co przed rokiem.

W obu rankingach na 3 pierwszych miejscach są Uniwersytety: Warszawski, Jagielloński i w Poznaniu.

Silną i stabilną pozycję UWM potwierdzają wyniki rankingu kierunków. Najwyżej sklasyfikowanym kierunkiem na UWM jest ponownie weterynaria - 3. miejsce w Polsce. Znakomicie wypadła także nasza zootechnika i architektura krajobrazu. Obie są na 4. miejscu w Polsce. Szóste miejsce w Polsce zajmuje nasza ochrona środowiska prowadzona na Wydziale Nauk o Środowisku, a 8. ten kierunek prowadzony na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa. Ósme w Polsce jest rolnictwo, a 9. inżynieria środowiska. W pierwszej dziesiątce najlepszych polskich kierunków studiów znalazły się jeszcze z UWM nauki o żywności. Bardzo wiele naszych kierunków znajduje się pośrodku stawki.

Przy czytaniu rankingu ważna jest także dynamika zmian i dlatego warto zwrócić uwagę na lata poprzednie. Największy skok odnotowały nauki prawne na Wydziale Teologii UWM. Poprawiły swą pozycję aż o 9 punktów awansując z 20. na 11. miejsce w Polsce. Natmiast prawo na Wydziale Prawa i Administracji także awansowało, z 20. na 17. miejsce w kraju.

Pozornie daleka pozycja jakiegoś kierunku nie oznacza, że jest słaby. Np. UWM-owska mechanika i budowa maszyn czy mechatronika są z pozoru na dalekich pozycjach. Tymczasem okazuje się, że lokują się zaraz za tymi prowadzonymi przez politechniki i uniwersytety techniczne i przed uniwersyteckimi.

Twórcy rankingu podają także miejsce zajmowane przez uczelnie w każdym z ocenianych kryteriów. Tych kryteriów było 7: innowacyjność, efektywność naukowa, potencjał naukowy, preferencje pracodawców, prestiż akademicki, publikacje naukowe, umiędzynarodowienie. Pominęli w tym roku niestety warunki kształcenia, czyli nasz największy atut - Kortowo (na zdjęciu), za który zbieraliśmy zawsze punkty.

Wśród 50 klasyfikowanych szkół akademickich np. pod względem innowacyjności jesteśmy na 17. miejscu. Za nami są m.in. UMCS w Lublinie i UMK w Toruniu i Uniwersytet Gdański. Pod wzgl. prestiżu wśród kadry akademickiej – zajmujemy 23. miejsce; pod wzgl. potencjału naukowego jesteśmy na 24 m., natomiast pod wzgl. preferencji pracodawców - na 31. miejscu w Polsce. W ocenie pracodawców tylko z woj. warmińsko-mazurskiego UWM bije jednak na głowę wszystkie inne polskie uczelnie. Drugi w tej klasyfikacji uniwersytet – Warszawski ma 70 pkt, przy 100, które otrzymał UWM.

Nad prawidłowością przeprowadzenia rankingu czuwała kapituła składająca się z reprezentantów znaczących środowisk akademickich i pracodawców zatrudniających absolwentów wyższych uczelni. Przewodniczył jej, jak w poprzednich latach prof. Michał Kleiber – były prezes Polskiej Akademii Nauk.

lek