UWM pomoże w realizacji międzynarodowych matur

podpisanie porozumienia o realizacji programu "Międzynarodowa matura" w ILO
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski wspólnie z ILO im. Adama Mickiewicza w Olsztynie rozpoczyna realizację programu „Międzynarodowa matura”. Porozumienie w tej sprawie zostało podpisane 13 maja. Jest to pierwsze takie przedsięwzięcie w naszym województwie.

O umożliwienie przeprowadzenia międzynarodowej matury I LO im. A. Mickiewicza w Olsztynie starało się od 2 lat. Warunkiem uzyskania zgody komisji akredytacyjnej jest m.in. posiadanie przez szkołę odpowiednich pracowni biologicznych, fizycznych i chemicznych. Szkole postanowiły pomóc władze Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Uczelnia udostępni swoje laboratoria i pracownie do prowadzenia zajęć dla tych uczniów, którzy zdecydowali się zdawać międzynarodową maturę. Stosowne porozumienie pomiędzy władzami UWM,  dyrekcją liceum i prezydentem Olsztyna zostało podpisane 13 maja na Uniwersytecie.

- Chcielibyśmy zapewnić jak najlepsze możliwości olsztyńskiej młodzieży oraz podnieść jakość kształcenia, stąd propozycja, aby część zajęć dla uczniów ILO z chemii, fizyki i biologii odbywała się w uniwersyteckich laboratoriach – mówił prof. Jerzy Przyborowski,  prorektor ds. kształcenia i studentów.

Nauki biologiczne to jedna z wizytówek naukowych uczelni. Swoje pracownie i laboratoria udostępnia szkołom średnim m.in. Wydział Biologii i Biotechnologii. Uniwersytet chce też wzmocnić kształcenie z zakresu chemii a w planach ma powołanie kierunku chemia analityczna.

- Mamy zapewnienie ze strony urzędu marszałkowskiego o uzyskaniu na ten cel dofinansowania ok. 9 mln zł – informował rektor prof. Ryszard Górecki.

Jak informuje Jolanta Skrzypczyńska, dyrektor ILO, decyzja o przyznaniu szkole akredytacji zapadnie do końca maja.

- Chcielibyśmy skorzystać z zasobów uniwersytetu i uczyć naszych uczniów na światowym poziomie. międzynarodowa matura realizowana w Olsztynie to ważne wydarzenie i dla miasta i dla województwa – zaznaczyła dyr. J. Skrzypczyńska.

- To doskonała wiadomość dla uczniów naszego miasta i regionu, ponieważ jest to pierwsze tego typu przedsięwzięcie w naszym województwie. Udział Uniwersytetu w projekcie jest niezwykle ważny, bo dzięki temu nasza zdolna młodzież będzie objęta opieką i kadry szkolnej, i akademickiej i dostanie możliwość uczestniczenia w zajęciach w nowoczesnych laboratoriach – dodał Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna.

Realizacja programu „Międzynarodowa a matura” w ILO im. A. Mickiewicza rozpocznie się od września tego roku.

mah