UWM podpisze list intencyjny z ZUS

siedziba WNE
UWM inicjuje kolejne studia dualne. 17 listopada nastąpi podpisanie listu Intencyjnego przez prof. dr hab. Gertrudę Uścińską, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie i władze naszej uczelni.

Podpisanie listu intencyjnego nastąpi o godz. 14.00 w sali 102 w rektoracie. Dokument zainicjuje uruchomienie studiów dualnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych na kierunku ekonomia, specjalność ubezpieczenia.

W spotkaniu wezmą udział: rektor prof. Ryszard Górecki, prof. dr hab. Gertruda Uścińska; prof. Roman Kisiel, dziekan WNE, prof. Anna Organiściak-Krzykowska, prodziekan ds. nauki i współpracy międzynarodowej WNE.