UWM w pierwszej dziesiątce rankingu zaszczepionych

szczepienie  pacjentki
Ośrodek Przetwarzania Informacji opublikował pierwszy ranking szczepionkowy polskich uczelni akademickich. Aż 89 proc. nauczycieli akademickich UWM i prawie 68 proc. studentów jest już w pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19. Jak sytuacja wygląda na innych uczelniach?

Ośrodek Przetwarzania Informacji w Warszawie – jednostka podległa MEN i prowadząca m.in. znany nauczycielom akademickim system POLON, czyli zbiór danych o polskiej nauce i szkolnictwie wyższym – opublikował właśnie informacje na temat szczepień antycovidowych na polskich uczelniach. Wykaz odnotowuje pracowników uczelni zarejestrowanych w POLON-ie na podstawie PESEL-u, czyli w praktyce właśnie nauczycieli akademickich.

Pracownicy

Według Ośrodka Przetwarzania Danych wśród uniwersytetów klasycznych najwięcej osób zaszczepiło się w pełni na Uniwersytetach: Jagiellońskim, Warszawskim i Adama Mickiewicza. Na UWM na 2073 pracowników w pełni zaszczepionych mamy 1844 osoby. To daje nam 9. miejsce w Polsce wśród uniwersytetów klasycznych i 15. wśród wszystkich polskich uczelni, których system POLON wymienia 306.

Jeśli pod uwagę weźmiemy odsetek w pełni zaszczepionych pracowników naukowych, to także zauważymy, że najwyższy odnotowano na Uniwersytecie Warszawskim. Szczepieniom poddało się tam 93 proc. nauczycieli akademickich. Kolejne miejsca w tym rankingu należą do Uniwersytetu Zielonogórskiego (gdzie zaszczepiło się 92,3 proc. pracowników naukowych) i Uniwersytetu Jagiellońskiego (91,8 proc.) Nasza uczelnia, z wynikiem 89,5 proc. w pełni zaszczepionych nauczycieli akademickich, zajmuje w tym zestawieniu 11. miejsce wśród uniwersytetów klasycznych.

Studenci

Pierwsze lokaty w rankingu szeregującemu uczelnie pod względem liczby w pełni zaszczepionych studentów, należą o UW, UJ i UAM. Uniwersytetowi Warmińsko-Mazurskiemu, na którym zaszczepiło się 10741 studiujących, przypadła 9. pozycja – tym razem zarówno wśród uniwersytetów klasycznych, jak i wszystkich uczelni.

Jeśli chodzi o odsetek zaszczepionych studentów, to pierwsze miejsca w zestawieniu zajmują Uniwersytety: Warszawski, Jagielloński i Gdański.  UWM, z  67,7 proc. w pełni zaszczepionych studentów, znalazł się na  14. miejscu zestawienia wśród polskich uniwersytetów klasycznych.

lek, red.

Źródło: Ośrodek Przetwarzania Informacji — Państwowy Instytut Badawczy

w kategorii