UWM partnerem Defence24Day

Dzięki staraniom Katedry Wojskoznawstwa i Studiów Strategicznych nasz Uniwersytet został partnerem merytorycznym jednej z największych w Europie konferencji poświęconej obronności - Defence24Day.

Wydarzenie odbędzie się w dniach 24-25 maja w Warszawie, a dołączenie UWM do grona parterów, jest szansą m.in. na promocję naszej Uczelni.

- Dzięki temu grupa naszych pracowników, a także reprezentacja studentów, składająca się w głównej mierze z członków Studenckiego Koła Naukowego Gier i Symulacji Wojennych weźmie udział we wspomnianej imprezie, zaś Uniwersytet będzie dysponował własnym stoiskiem, na którym będą prezentowane m.in. kierunki studiów oraz osiągnięcia pracowników Katedry oraz słuchaczy kierunków wojskoznawstwo i interdyscyplinarne studia strategiczne - tłumaczy dr Grzegorz Kała.

 Warto nadmienić, że wśród prelegentów znajdzie się szereg czołowych polityków i wojskowych państw zjednoczonych pod sztandarem Paktu Północnoatlantyckiego. Ponadto swoje produkty będą prezentować najwięksi producenci uzbrojenia i inne firmy związane z obronnością.

Tegoroczna edycja konferencji to dwa dni podzielone na trzy bloki tematyczne: OBRONA – PRZEMYSŁ – ODPORNOŚĆ. Towarzyszyć jej będzie wystawa sprzętu wojskowego wraz z najnowszymi trendami w zakresie wyposażenia żołnierzy, w tym umundurowania i żywienia, które stanowią zabezpieczenie funkcjonowania SZ RP jak i państw sojuszniczych, podczas realizacji zadań w warunkach kryzysowych.

 

Więcej informacji pod adresem: https://defence24day.pl/pl