UWM na Mapie Infrastruktury Badawczej

Projekt naukowy realizowany przez UWM znalazł się na tzw. Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej.

 Projekt pn. Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia realizowany przez wydziały  UWM znalazł się na tzw. Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej. Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia to konsorcjum o strukturze ogólnokrajowej.

- My jesteśmy partnerem wiodącym. Tworzą je z nami ośrodki PAN, instytuty resortowe oraz wiodące wydziały z zakresu nauk o życiu polskich uczelni. Prace przygotowawcze trwały ok. roku. Prowadził je powołany przez rektora UWM prof. Ryszarda Góreckiego zespół pod kierunkiem prof. Bogusława Staniewskiego, dziekana Wydziału Nauki o Żywności. Prace zespołu koordynował także prof. Jerzy Jaroszewski, prorektor ds. nauki – informuje prof. Małgorzata Darewicz, prodziekan ds. nauki, współpracy i studiów doktoranckich WNoŻ.

Głównymi celami badawczymi konsorcjum będzie uzyskanie rozwiązań pozwalających na zastosowanie wyników interdyscyplinarnych badań w inteligentnych specjalizacjach strategicznych sektorów gospodarki obejmujących: produkcję roślinną i zwierzęcą, przemysł spożywczy, profilaktykę i leczenie chorób cywilizacyjnych.

- Przewidujemy utworzenie na wydziale Centrum Innowacyjnych Technik Inżynierii Chemicznej – dodaje prof. Darewicz.

Projekt Centrum jest na razie w fazie koncepcji. Został wpisany w wyniku tegorocznej aktualizacji razem z 19 innymi koncepcjami. Zaktualizowana mapa zawiera 53 propozycje. 30 z nich to przedsięwzięcia krajowe, 23 - międzynarodowe. 13 spośród przedsięwzięć obecnych na mapie znajduje się w fazie realizacji. Złożone propozycje były oceniane przez dwóch recenzentów krajowych i dwóch - zagranicznych oraz opiniowane przez zespół doradczy ds. Polskiej Mapy Drogowej. Łącznie w procesie oceny wzięło udział około dwustu recenzentów krajowych i zagranicznych z różnych dziedzin nauki oraz sfery zarządzania infrastrukturą badawczą.

Ministerstwo zaznacza, że umieszczenie Centrum na mapie nie oznacza jego finansowania. Środki na budowę czy przyszłe funkcjonowanie projektów z Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej można uzyskać tylko zgodnie ze zwykłymi procedurami. Umieszczenie na mapie zwiększy jednak szanse uzyskania finansowania z budżetu krajowego oraz będzie warunkiem niezbędnym dla uzyskania finansowania ze środków UE.

mah

Polska Mapa Drogową Infrastruktury Badawczej to lista przedsięwzięć o szczególnym znaczeniu dla rozwoju polskiej nauki i wzrostu jej konkurencyjności. Na początku sierpnia 2014 roku resort ogłosił nową wersję zestawienia. MNiSW przewiduje, że kolejna aktualizacja PMDIB zostanie ogłoszona na przełomie lat 2016/2017.

w kategorii