UWM ma wkład w powstanie Encyklopedii Pszczelarstwa

prof. Jerzy Wilde
20 maja ustanowiono Światowym Dniem Pszczoły. Warto przypomnieć, że Encyklopedia Pszczelarstwa, kompendium wiedzy najwybitniejszych polskich specjalistów z tej dziedziny wiedzy, zostało zredagowane pod opieką naukową prof. Jerzego Wilde z Katedry Drobiarstwa i Pszczelnictwa UWM.

Nad encyklopedią pracował zespół 24 naukowców, a prof. Wilde został uhonorowany nagrodą ówczesnego ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Prace rozpoczęły się w 2011 r., a encyklopedia drukiem ukazała się w 2013 r.

– To kompendium wiedzy najwybitniejszych polskich specjalistów z zakresu pszczelarstwa. Pracował nad nią przez kilka lat zespół 24 naukowców, z tego grona aż 21 osób jest profesorami. Można powiedzieć, że to książka profesorska. W Polsce ukazała się po 25 latach od pierwszego wydania – mówi prof. Jerzy Wilde. Profesor opracował hasła z czterech działów, m.in. dotyczących gospodarki pasiecznej i przepisów prawnych na temat pasiek.

Książka ma ryciny i wkładki z kolorowymi zdjęciami. Obejmuje wiadomości z zakresu biologii, anatomii, genetyki i hodowli pszczół, historii i ekonomiki pszczelarstwa, botaniki pszczelarskiej, gospodarki i sprzętu pasiecznego, chorób i szkodników pszczół oraz sposobów ich zwalczania, a także na temat owadów zaliczanych do grup systematycznych pokrewnych pszczołom.

– Służy przede wszystkim pszczelarzom. Zawiera wyniki najnowszych badań – dodaje prof. Wilde.

– Kiedy trwały prace nad pierwszym wydaniem encyklopedii, 25 lat temu, byłem wtedy magistrem i opracowałem kilka haseł. W zespole naukowym było zaledwie 3 profesorów i 6 docentów. Nad tym wydaniem encyklopedii pracowało już 21 profesorów. To świadczy o wielkim rozwoju wiedzy na temat pszczelnictwa w Polsce – podkreślał profesor.

mah

w kategorii