UWM ma przedstawicielkę w Radzie Młodych Naukowców

Dr inż. Justyna Możejko-Ciesielska z Katedry Mikrobiologii UWM została powołana w skład Rady Młodych Naukowców na kadencję 2015-2017 r. Po raz pierwszy nasza uczelnia ma swoją przedstawicielkę w radzie.

Licząca 18 członków rada jest organem doradczym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Powołana w 2013 r. opiniuje akty prawne dotyczące młodych pracowników nauki. Dr inż. Justyna Możejko-Ciesielska z Katedry Mikrobiologii Wydziału Biologii i Biotechnologii UWM zgłosiła swój akces i została przyjęta. Akt nominacyjny odebrała w sierpniu. O 18 miejsc w radzie ubiegało się w tym roku ok. 300 kandydatów z wszystkich uczelni wyższych w kraju.

- Chcemy zająć się przeciwdziałaniem wszelkim barierom utrudniającym karierę młodych naukowców. Moim zdaniem do takich barier należą niespójności w regulaminach przyznawania stypendiów naukowych ze środków ministerstwa, Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju; dotyczy to programów Preludium i Sonata. Chcemy postulować zwolnienie stypendiów dla wybitnych młodych naukowców i doktorantów z opodatkowania. Skupimy się także na wspieraniu kontaktów i zacieśnianiu współpracy nauki z biznesem – wyjaśnia dr inż. Justyna Możejko-Ciesielska.

Jako przedstawicielka rady na naszej uczelni, dr inż. J. Możejko-Ciesielska chce zebrać opinie od doktorantów i młodych naukowców dotyczące ulepszeń regulaminów konkursów ogłaszanych przez ministerstwo, NCN i NCBiR. Chce także służyć radą i pomocą w uzyskiwaniu informacji na temat szkoleń organizowanych przez ministerstwo, NCN i NCBiR dla młodych naukowców.

Opinie i propozycje można wysyłać na adres mailowy: justyna.mozejko@uwm.edu.pl albo zgłaszać osobiście w Collegium Biologiae, pok. 208, Katedra Mikrobiologii, tel. 523-42-34.

mah

Dr inż. Justyna Możejko-Ciesielska zajmuje się syntezą polihydroksykwasów. Bada ich zastosowanie w produkcji kosmetyków. Znalazła się w gronie 180 laureatów tegorocznej edycji programu Top 500 Innovators, organizowanego przez MNiSW. Jako laureatka odbyła staż na Uniwersyetcie w Cambridge

w kategorii