UWM ma bardzo ciekawe badania

Rozmowa z prof. Francesco Losurdo z Uniwersytetu Aldo Moro w Bari we Włoszech, profesorem wizytującym na UWM

- Jakie zajęcia prowadził Pan na UWM i dla kogo?

- Przeprowadziłem 30-godzinny cykl wykładów dla studentów 2. roku studiów drugiego stopnia na kierunku ekonomia. Ten cykl dotyczył polityki finansowej Unii Europejskiej. To jest bardzo ważna kwestia, w której słabo orientują się ludzie starsi, z pewnym doświadczeniem w sprawach unijnych, nie mówiąc już o młodych. Nie wyczerpałem tego tematu, bo jest obszerny i skomplikowany, ale mam nadzieję, że przybliżyłem go słuchaczom. Cykl ten zakończył się egzaminem. Miałem okazję egzaminować w języku angielskim 46 waszych studentów.

- Jak wypadli?

- Byli dość dobrze przygotowani, ale zauważyłem, że mają trudności z fachowym słownictwem angielskim. Na szczęście mogli się wspomóc językiem polskim.

- A o czym będą i kiedy następne wykłady?

- Następny cykl wykładów na UWM, również 30-godzinny, przeprowadzę w czerwcu dla studentów zarządzania. Będzie on poświęcony tworzeniu projektów unijnych i zarządzaniu nimi.

- Bywa Pan dosyć często na UWM. Kiedy zaczęła się współpraca UWM i Uniwersytetu Aldo Moro w Barii i jak ona przebiega?

- Wszystko zaczęło się w 2003 r. od mojej współpracy z prof. Anną Organiściak Krzykowską w ramach INP. Zasadniczego wsparcia w jej rozwoju udzielił mi prof. Ryszard Górecki - rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Początkowo były to tylko wspólne badania, konferencje, seminaria oraz wykłady dla studentów i doktorantów obu uczelni. Z czasem moja współpraca z UWM rozszerzyła się na cały WNE i jest realizowana na gruncie ekonomii. Cały czas ona jednak ewoluuje. Obecnie jestem przekonany, że do tej współpracy należy włączyć nie tylko npracowników naukowych i studentów, ale także pracowników administracyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i Uniwersytetu w Barii. Dlaczego administracyjnych? Bo bez sprawnej administracji uczelnianej znającej prawo unijne i rozumiejącej politykę europejską współpraca naukowa nie będzie się dobrze rozwijać. Administracja musi wspomagać naukowców we współpracy z instytucjami Unii Europejskiej.

- Czym się Pan zajmuje u siebie na uczelni i czym w wymiarze międzynarodowym?

- Na Uniwersytecie Aldo Moro w Bari pracuję w Katedrze Polityki Społecznej, ale jestem ekonomistą i zajmuję się badaniami na gruncie tej dyscypliny. Jestem odpowiedzialny za projekt PRIN, który realizujemy we współpracy z politechnikami w Mediolanie i Neapolu oraz z Instytutem Architektury w Wenecji. Przygotowujemy wspólnie raport na temat nowych form zarządzania miastami metropolitalnymi we Włoszech. W naszym kraju takich miast jest 12, w tym Barii. Projekt trwa 2 lata i zakończymy go w roku przyszłym. Poza tym jestem generalnym sekretarzem Związku Uniwersytetów Śródziemnomorskich (Community of Mediterranean Universities CMU), do którego należy 168 uczelni z 19 krajów basenu Morza Śródziemnego. Nasz związek zajmuje się m.in. wykorzystaniem błękitnej energii (energii odnawialnej). Chciałbym, aby przyłączyły się do niego wszystkie kraje Europy. Jestem także głównym menedżerem konsorcjum złożonego z 52 członków - uniwersytetów publicznych i przedsiębiorstw. Głównym celem tego konsorcjum jest adaptowanie technik cyfrowych do usług publicznych, np. do transportu.

- Kilka razy już Pan wspominał o przyszłości. Jak zatem Pan widzi dalszą współpracę UWM i Uniwersytetu w Barii?

- Tę współpracę należy w przyszłości wzmocnić i to z 2 powodów. Pierwszy to taki, że już długo trwa i jeśli jej nie będziemy rozwijać to zmarnujemy to, co już razem uzyskaliśmy. Drugi powód to taki, że pojawiają się nowe obszary tej współpracy, np. polityka europejska. UWM ma bardzo ciekawe badania dotyczące tematyki europejskiej. Można je wykorzystać w praktyce.

Rozmawiał: Lech Kryszałowicz

Prof. Francesco Losurdo, Uniwersytet w Barii we Włoszech, ekspert w zakresie planowania gospodarczego i ekonomii oraz polityki Unii Europejskiej. Koordynator projektów współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej, związanych z programami wspólnotowymi i krajowymi oraz badawczych projektów pilotażowych we współpracy z firmami prywatnymi i publicznymi. Profesor wizytujący na Universidad Argentina de la Impresa i Universdad de Conception del Uruguay. Podczas minionej wizyty na UWM (25.02-1.03.) profesor prowadził na WNE przedmiot european union policy: actors, roles and stakeholers, programes and best practice dla studentów 2. r. studiów magisterskich na kierunkach ekonomia menedżerska i doradztwo finansowe.

w kategorii