UWM liderem wśród uczelni realizujących program Legia Akademicka

rektor prof. Ryszard Górecki odbiera pamiątkowy ryngraf i list gratulacyjny
Na UWM dobiegła końca kolejna edycja programu Legia Akademicka. Spośród 64 uczelni realizujących program, nasza uczelnia jest na pierwszym miejscu pod względem poziomu szkolenia i liczby uczestniczących studentów.

Z końcem kwietnia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim zakończyły się zajęcia teoretyczne programu kształcenia wojskowego studentów Legia Akademicka. W zajęciach uczestniczyło 359 studentów, w tym 8 z innych uczelni. Teraz przyszedł czas na uroczyste wręczenie kart powołań na szkolenia praktyczne w jednostkach wojskowych. W uroczystości 15 czerwca na Wydziale Humanistycznym wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego i wojskowych komend uzupełnień.

Spośród 64 uczelni realizujących program Legia Akademicka, UWM osiągnął najlepsze wyniki pod względem poziomu szkolenia i liczby studentów. W uznaniu MON uhonorował rektora prof. Ryszarda Góreckiego oraz wykładowców prowadzących zajęcia pamiątkowymi ryngrafami oraz listami gratulacyjnymi podpisanymi przez Tomasza Zdzikota, sekretarza stanu w MON, ogólnopolskiego koordynatora programu. Nagrody wręczył płk Dariusz Rewak z Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego Ministerstwa Obrony Narodowej. Pamiątkowe ryngrafy otrzymali również prof. Wiesław Łach; prof. Dariusz Radziwiłłowicz oraz dr Bogdan Chmieliński.

- Nie byłoby tego sukcesu, gdyby nie wielkie zaangażowanie naszych pracowników. Wszystkim składam serdeczne podziękowanie. Jesteśmy młodą uczelnią a osiągamy tak znakomite wyniki - nie kryje zadowolenia rektor prof. Ryszard Górecki.

- Program oceniam bardzo dobrze, świadczy o tym wynik. Dobrze by było, aby legia była kontynuowana. Zainteresowanie wśród studentów jest. Okazuje się, że ci, którzy zaliczyli także część praktyczną, chcą przejść do służby zawodowej. Część z nich już służy. Program jest modyfikowany, przewiduje się m.in więcej czasu na naukę własną. To wszystko będzie w kolejnej edycji - podsumowuje prof. Wiesław Łach, z Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych, koordynator programu.

Aż 310 studentów po zaliczeniu części teoretycznej chce kontynuować szkolenie i złożyło wnioski o powołanie na ćwiczenia wojskowe. Szkolenie praktyczne potrwa 42 dni.

- Takie szkolenie po zaliczeniu daje stopień kaprala, czyli podoficera a więc może być znakomitą podstawą do kariery wojskowej - dodaje prof. W. Łach.

Listy gratulacyjne oraz nagrody odebrało także 3 studentów, którzy zaliczyli część teoretyczną z najlepszymi wynikami. Byli to: Aleksandra Cichmińska (I rok bezpieczeństwo wewnętrzne), Patrycja Szmidt i Bartłomniej Zaremba (oboje I rok wojskoznawstwa).

Patrycja i Bartłomiej wiążą swą przyszłość zawodową z wojskiem.

- Zawsze chciałam iść do wojska i myślę, że teraz to się stanie. Najbliższą jednostkę mam w Lipowcu i właśnie tam chciałabym złożyć dokumenty - mówi Patrycja.

Sprecyzowane plany ma także Bartłomiej.

- Zdecydowałem się na udział w programie, ponieważ chcę służyć w wojsku, a legia daje możliwość zdobycia stopnia podoficera; kariera w wojsku jest potem łatwiejsza. Zajęcia były ciekawe, dotyczyły podstaw sztuki wojennej, taktyki i obrony. Planuję dostać się do jednostki pancernej - informuje Bartłomiej.

Z efektów programu zadowoleni są także wojskowi.

- Dla nas ten program jest cenny, bo gromadzimy wyszkolone rezerwy i mamy kandydatów do służby zawodowej. Natomiast dla studentów ważny jest teraz etap praktyczny. Sprawdzą się, będą mogli zobaczyć czy mogą z wojskiem wiązać swe życie zawodowe - podkreśla płk Tomasz Ciechacki, szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Olsztynie.

Spośród uczestniczących w programie, większość stanowili studenci kierunków bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, wojskoznawstwa oraz kierunków technicznych. Zajęcia dotyczyły m.in. działań taktycznych w obronie, natarciu; był także moduł strzelecki, obejmujący obchodzenia się z bronią, historia oręża oraz elementy survivalu.

Uroczystości towarzyszył pokaz sprzętu wojskowego przygotowany przez 45 Batalion Lekkiej Piechoty 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady OT w Olsztynie.

mah