UWM – IPN: porozumienie o współpracy

Rektor UWM i dyrektor IPN wymieniają się podpisanymi umowami
Audycje historyczne na antenie uniwersyteckiego Radia UWM FM, wspólne badania i upowszechnianie historii oraz dziedzictwa kulturowego przewiduje m.in. porozumienie o współpracy UWM z białostockim oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej.

Porozumienie zawarli 13 maja prof. Jerzy Przyborowski - rektor UWM i dr hab. Piotr Kardela - dyrektor Oddziału IPN w Białymstoku. Przewiduje ono m.in.: wspólne przedsięwzięcia zarówno badawcze, jak i upowszechniające historię oraz dziedzictwo kulturowe Warmii i Mazur. Współpraca zakłada też wspólną organizację konferencji, sympozjów naukowych, a także innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym, popularnonaukowym oraz memoratywnym.

Jednym z głównych elementów współpracy naukowej będzie wspólny dostęp do zasobów archiwalnych i bibliotecznych obu jednostek.

- Obie instytucje mają wiele wspólnego i wspólne cele. Obie prowadzą działalność naukową, badawczą i upowszechniają wyniki swoich badań. Obie mają archiwa i biblioteki, a w nich cenne zbiory. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby pracownicy Uniwersytetu i Instytutu z nich korzystali, prowadząc wspólne projekty badawcze. Ta współpraca już istnieje, czego przykładem jest wystawa plenerowa na Górce Kortowskiej, którą 13 kwietnia dla upamiętnienia zbrodni katyńskiej przygotował IPN – wyjaśnia prof. Jerzy Przyborowski.

Te same argumenty wymienił dr hab. Piotr Kardela i zaznaczył, że sam korzystał ze zbiorów archiwalnych UWM, a pracownicy Uniwersytetu i wcześniej istniejących tu uczelni, też tworzyli historię działając w ruchach niepodległościowych i obywatelskich.

Ponadto strony zobowiązały się do współpracy przy produkcji materiałów i audycji historycznych, które ukażą się w uniwersyteckich mediach. Oddział IPN będzie odpowiedzialny za przygotowanie materiałów tekstowych, dźwiękowych i audiowizualnych, a UWM za ich publikację. Prócz tego IPN będzie prezentować w kampusie UWM wystawy plenerowe.

Zadania wynikające z porozumienia ze strony Uniwersytetu będzie realizować Instytut Historii Wydziału Humanistycznego, a ze strony IPN - jego Delegatura w Olsztynie. To nie pierwsze tego typu porozumienie o współpracy UWM i IPN. Uczelnię z instytutem łączyły umowy z 2004 r. oraz 2013 r.

Warto przypomnieć także, że dyrektorem Delegatury IPN w Olsztynie jest dr hab. Karol Sacewicz, adiunkt w Instytucie Historii UWM.

lek

 

w kategorii