UWM – gwarantem innowacyjności

UWM, akredytowany ośrodek innowacyjności,  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Centrum Innowacyjności i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego jako jedno z nielicznych otrzymało akredytację Ministra Rozwoju jako Ośrodek Innowacji. Upoważnia go to do świadczenia profesjonalnych usług doradczych stymulujących rozwój małych i średnich przedsiębiorstw.

Przedsiębiorcy to obok samorządów najwięksi beneficjenci funduszy europejskich zasilających takie polskie programy, jak: Inteligentny Rozwój, Polska Wschodnia oraz programy regionalne. Największy możliwości wsparcia mają mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Największe zaś szanse na dofinansowanie mają inwestycje w tzw. inteligentne specjalizacje, czyli w branżach wskazanych szczególnie istotnych dla rozwoju regionu i kraju,. Muszą to jednak być inwestycje innowacyjne.

Innowacyjne, czyli jakie? I kto to ma decydować o tym, co jest innowacyjne, a co nie? W Polsce nie brakuje firm i instytucji wyspecjalizowanych w wystawianiu ekspertyz, opinii, certyfikatów, świadectw i etc. Każdy może sobie kupić taki certyfikat, jakiego pragnie. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zarządzająca w imieniu Ministerstwa Rozwoju funduszami europejskimi przeznaczonym dla małych i średnich przedsiębiorstw wie, że wiarygodność niektórych z tych dokumentów jest mała lub żadna. Dlatego pragnie mieć do oceny złożonych wniosków opinie w pełni wiarygodne. W tym celu MR postanowiło sporządzić listę akredytowanych przez siebie Ośrodków Innowacji. Jednym z nich zostało niedawno Centrum Innowacyjności i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Z naszego województwa akredytację MR otrzymał jeszcze tylko Elbląski Park Naukowo-Technologiczny.

Takich ośrodków jest w Polsce ok.60. Są to tzw. instytucje wsparcia biznesu, czyli: parki technologiczne, naukowe, naukowo-technologiczne, przemysłowo-technologiczne, techno-parki; inkubatory technologiczne; centra transferu technologii; akademickie inkubatory przedsiębiorczości i centra innowacji. Wszystkie są niekomercyjne, tzn. celem ich działalności nie jest zysk ze świadczonych usług.

- Zdobyć ten certyfikat nie było łatwo. Musieliśmy przedstawić ministerstwu dokumenty z ostatnich 3 lat wykazujące, że takie usługi doradcze już wykonywaliśmy, że posiadamy pracowników lub współpracowników merytorycznie przygotowanych do ich świadczenia, że mamy ustalone standardy zapewniania wysokiej jakości świadczonych usług – mówi Jerzy Siwkiewicz, dyrektor CITT UWM. Sprawdzanie wniosku CITT trwało kilka miesięcy, w czasie których ministerstwo żądało jeszcze dodatkowych wyjaśnień. Trud jednak się opłacił. Dlaczego ten certyfikat jest taki ważny?

- Dlatego, że firmy z całej Polski będą mogły nam zlecać wykonanie  usługi doradczej stymulującej wdrażanie wybranej przez nie innowacji . Płatnikiem za tę usługę będzie jednak PARP , który dofinansowuje wykonanie usługi doradczej w 70 %, to jest kwotą od 35 do 294 tys. zł. Ponieważ chętnych jest wielu, a akredytowanych Ośrodków Innowacji mało to jest duża szansa, że spora część wniosków przypadnie nam i nasi eksperci – pracownicy naukowi UWM na tym skorzystają – wyjaśnia Jerzy Siwkiewicz.

Opiniowanie wniosków to dla naszych naukowców nie tylko źródło dodatkowego dochodu, ale to także sposób na promocję swego nazwiska i UWM – podkreśla dyrektor CITT.

Przedsiębiorca pragnący złożyć do PARP wniosek o dofinansowanie swojej innowacyjnej inwestycji powinien przed jego złożeniem skontaktować się z CITT UWM i ustalić z nim czy ocena pod względem jego innowacyjności mieści się w zakresie usług  doradczych świadczonych przez ekspertów CITT. Jeśli tak, to we wniosku o dofinansowanie inwestycji powinien wskazać CITT UWM jako ośrodek, który może jej dokonać.

Najbliższy nabór wniosków z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, poddziałanie: Proinnowacyjne usługi instytucji otoczenia biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw MR rozpoczyna 4 listopada. Potrwa on do 3 lutego 2017 r.

Więcej informacji: Jerzy Siwkiewicz, dyr. CITT kom., 510-169-546, e-mail: jerzy.siwkiewicz@uwm.edu.pl.

lek