UWM w gronie innowacyjnych i kreatywnych

Znaleźliśmy się wśród laureatów konkursu na „Najbardziej innowacyjną i kreatywną uczelnię w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych”.

Konkurs zorganizowało już po raz 7. Akademickie Centrum Informacyjne z Poznania. Ma on na celu ocenę stopnia wykorzystania nowoczesnych technologii wspierających proces nauczania, a także zapoznanie się z innowacyjnymi działaniami, realizowanymi w sektorze edukacji wyższej.

ACI oceniało uczelnie biorące udział w konkursie na podstawie szczegółowej ankiety. Ankieta badała m.in., czy i w jakim stopniu UWM wdrożył całościowy system dbałości o jakość kształcenia. Kapituła konkursu sprawdziła, czy UWM systematycznie monitoruje programy kształcenia studentów i uwzględnia ich opinie. Zapoznała się także z opiniami absolwentów oraz pracodawców o uczelni. Oceniała, jak pracuje Biuro Karier i analizowała, czy UWM uruchomił w roku akademickim 2015/16 nowe kierunki studiów o profilu praktycznym. Ważne było też to, czy UWM wzmacnia praktyczne elementy nauczania oraz jak wykorzystuje innowacje w wiązaniu procesu kształcenia z potrzebami rynku pracy. Kapituła analizowała porozumienia z instytucjami i firmami, zarówno w zakresie działalności badawczej, jak i w działalności dydaktycznej.

Wyróżnienie ACI potwierdziło się również w najnowszym rankingu polskich uczelni wyższych Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”. Na 315 analizowanych polskich szkół wyższych, UWM pod wzgl. preferencji pracodawców znajduje się na 31. miejscu w Polsce. Natomiast w ocenie pracodawców tylko z woj. warmińsko-mazurskiego UWM bije na głowę wszystkie inne polskie uczelnie. Drugi w tej klasyfikacji Uniwersytet Warszawski ma 70 pkt, przy 100, które otrzymał UWM.

UWM ponadto aż 2 razy otrzymał od Parlamentu Studentów RP tytuł „Uczelnia przyjazna studentom”. Został też przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych wyróżniony tytułem „Lodołamacze”, przyznawanym ludziom, firmom i instytucjom, które angażują się w rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych. Jest też „Uczelnią przyjazną rodzicom”. Ten tytuł przyznało mu Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU z Krakowa, za tworzenie przestrzeni przyjaznej dla rodziców studiujących i pracujących naukowo.

lek