UWM dołącza do Klastra Energii

Osiągnięcie neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do 2040 roku i poprawa środowiska naturalnego - takie cele stawia przed sobą olsztyński Klaster Energii, w skład którego wchodzi Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Uniwersytet, wspólnie z kilkunastoma innymi instytucjami, będzie działał na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Olsztyna. Decyzję o dołączeniu do Klastra, prof. Jerzy Przyborowski tłumaczył między innymi tym, że nasza uczelnia jest jednym z największych konsumentów prądu w Olsztynie. Nie bez znaczenia jest też poczucie społecznej odpowiedzialności.

- Bardzo zależy nam na tym, aby wspierać wszelkie działania związane ze zrównoważonym korzystaniem z energii - mówił rektor UWM, przypominając o realizowanej na naszej uczelni idei Green University. - Będziemy szukać innowacyjnych rozwiązań produkcji zielonej energii. Wszystko po to, żeby ograniczać emisję szkodliwych gazów, pochodzących ze spalania surowców kopalnych.

Rektor przypomniał, że Uniwersytet ma osiągnięcia na tym polu.

- Mamy centrum biogospodarki, które realizuje projekty badawcze, także europejskie. Pracuje ono nad najnowocześniejszymi technologiami produkcji energii nie tylko z biomasy, ale również, na przykład, z glonów. Przyszłością jest też paliwo wodorowe - dodał prof. Przyborowski.

Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz przypomniał z kolei, że miasto zdaje sobie sprawę z wyzwań dotyczących ochrony środowiska. Współpraca z nowymi podmiotami ma służyć nie tylko wypracowaniu nowych rozwiązań na rzecz ochrony potencjału naturalnego miasta i regionu, ale także ułatwić dostęp do unijnego wsparcia.

Klaster Energii stawia przed sobą ambitne cele. Są wśród nich:

  • osiągnięcie neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do 2040 roku członków klastra, w szczególności poprzez wykorzystanie OZE, elektromobilność, gospodarkę o obiegu zamkniętym oraz ograniczenie zużycia wody,
  • zachowanie i poprawa środowiska naturalnego,
  • zapewnienie dostępu do „czystej” energii elektrycznej i cieplnej,
  • poprawa bezpieczeństwa energetycznego,
  • równoważenie zapotrzebowania na energię na obszarze działalności Klastra Energii,
  • pobudzanie innowacyjności w zakresie wytwarzania, dystrybucji, bilansowania, magazynowania energii oraz zarządzania popytem na energię elektryczną, cieplną, paliwa gazowe oraz chłód,
  • skuteczna komercjalizacja wyników prac badawczych uczelni i jednostek naukowych,
  • stworzenie platformy komunikacji,
  • poprawa konkurencyjności rynkowej członków klastra,
  • promowanie rozwoju edukacji.

W imieniu UWM dokument o przystąpieniu do Klastra Enerii podpisali rektor prof. Jerzy Przyborowski i kanclerz mgr inż. Bogusław Stec.

 

red.

Fot. UM Olsztyna