UWM chce zacieśnić współpracę z branżą mleczarską

spotkanie władz UWM  i przedstawicieli firm mleczarskich
Wspólne inicjatywy badawcze, wspólne aplikowanie o granty unijne to propozycje UWM, skierowane do największych firm mleczarskich. Uniwersytet chce zacieśniać współpracę z przemysłem spożywczym.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski to krajowy lider w kształceniu specjalistów branży mleczarskiej. Władze uczelni spotkały się (7.02.) z prezesami i członkami zarządów największych firm mleczarskich. Dyskutowano nad formami ściślejszej współpracy, szukano możliwości wspólnego aplikowania o środki unijne. Uniwersytet szuka partnerów do prowadzenia programów badawczych dotyczących m.in. żywności prozdrowotnej i skierowanej do określonych grup konsumentów. Chce zainicjować badania nad żywnością zalecaną m.in w chorobach serca i cukrzycy oraz odżywkami dla dzieci. Oferuje potencjał naukowy, nowoczesne laboratoria i halę technologiczną umożliwiającą prowadzenie badań dotyczących produkcji pełnego asortymentu produktów mleczarskich. W projektowanych interdyscyplinarnych zespołach badawczych znajdą się oprócz specjalistów z Wydziału Nauki o Żywności także przedstawiciele nauk medycznych.

- Mamy bazę, jesteśmy otwarci i gotowi do współpracy. Uczelnia nie może prowadzić działalności komercyjnej, ale możemy wspólnie sięgać po środki z programów Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Regionalnej Agendy Naukowo-Badawczej - mówił obecny na spotkaniu prof. Bogusław Staniewski z Wydziału Nauki o Żywności.

Uczelnia przygotowała już wstępne propozycje tematów badawczych. Na spotkaniu przedstawicielom firm mleczarskich zaprezentowano projekt rektora prof. Ryszarda Góreckiego dotyczący badań produktów mlecznych pod kątem ich właściwości prozdrowotnych. Prof. Górecki proponuje także rozpoczęcie badań dotyczących linii technologicznych przeznaczonych do produkcji bezpiecznej żywności.

Propozycje ze strony Uniwersytetu spotkały się z zainteresowaniem przedstawicieli branży mleczarskiej.

- Dobrze, że uczelnia chce się tym zająć. W Polsce jest bardzo mało badań dotyczących żywności prozdrowotnej. Ważne jest też właściwe promowanie prozdrowotnych produktów mleczarskich - podkreślali przedstawiciele firm mleczarskich obecni na spotkaniu. Postulowali również konieczność rozpoczęcia badań nad nowymi szczepionkami wykorzystywanymi do wytwarzania produktów mleczarskich oraz opracowania receptur gotowych dań - zapotrzebowanie na takie produkty wciąż się zwiększa.

Jak poinformował prof. Jerzy Jaroszewski, prorektor ds. nauki, Uniwersytet może przeznaczyć środki finansowe na takie badania z aktualnie realizowanych programów. Uczelnia złożyła także duży projekt do Regionalnej Agendy Naukowo-Badawczej dotyczący badań mleka oraz 2 projekty do Kontraktu Terytorialnego Woj. Warmińsko-Mazurskiego dotyczące innowacyjności technologii żywności wysokiej jakości oraz Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia EnFoodLife.

- Czekamy na propozycje tematów a my utworzymy grupy badawcze - zakończył spotkanie rektor prof. R. Górecki.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele firm Mlekowita, Mlekpol, Ch. Hansen, Obram, Tewes-Bis oraz Superior.

mah

w kategorii