UWM z Centrum Medycyny Eksperymentalnej

W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Olsztynie odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Medycyny Eksperymentalnej im. Emila Behringa (8.08.).

Centrum Medycyny Eksperymentalnej im. Emila Behringa to supernowoczesny, pięciokondygnacyjny obiekt o powierzchni ponad 1,8 tys. m2. Jest jednym z najnowocześniejszych obiektów tego rodzaju w Polsce.

- Otwarcie Centrum Medycyny Eksperymentalnej to zakończenie pewnego etapu i nowa szansa rozwoju. Będziemy kontynuować nasze badania. Łączymy m.in. badania nad komórkami macierzystymi z neurofizjologią i farmakologią. Z nowego obiektu skorzystają także studenci. Będziemy prowadzić bardzo nowoczesne metody nauczania - mówi prof. Wojciech Maksymowicz, dziekan Wydziału Nauk Medycznych UWM.

Podczas uroczystości dziekan W. Maksymowicz ogłosił także nowy program badawczy.

- Chcemy wspólnie z kolegami z Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN, Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji "Repty" im. Gen. Jerzego Ziętka oraz Kliniki Neurochirurgii w Dusseldorfie walczyć o przywrócenie zdolności ruchowych u osób z paraplegią po urazach rdzenia. Takie badania są prowadzone w wielu miejscach na świecie, ale na pewno potrzebne jest w nich nowe podejście - dodaje dziekan.

W otwarciu Centrum Medycyny Eksperymentalnej uczestniczył Konstanty Radziwiłł, minister zdrowia i opieki społecznej.

- To wielki dzień dla Olszyna i kolejny krok na drodze, w której Olsztyn staje się uznanym ośrodkiem w zakresie nauk medycznych. Kilka lat temu, gdy podejmowano decyzję o rozpoczęciu kształcenia lekarzy w Olsztynie wielu niedowierzało, że to sie uda. Dzisiaj wiemy, że to się udało, a absolwenci tej uczelni są najwyższej próby. Medycyna to nie tylko diagnozowanie i leczenie pacjentów, ale także nauka medyczna. Centrum Medycyny Eksperymentalnej stanowi bardzo ważną bazę dla studentów i lokuje Olsztyn w czołówce światowej, jeśli chodzi o nauki medyczne - podkreśla minister Konstanty Radziwiłł.

Władze Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego mają dalsze plany związane z rozwojem Wydziału Nauk Medycznych.

- W 2008 r. Ministerstwo Obrony Narodowej przekazało nam szpital wojskowy, który przekształciliśmy w Uniwersytecki Szpital Kliniczny. Przez te zaledwie 8 lat nastąpił bardzo dynamiczny rozwój. Obecnie naszym priorytetowym działaniem jest utworzenie Centrum Przyrodolecznictwa, a także powołanie Collegium Medicum - mówi prof. Ryszard Górecki, rektor UWM.

Centrum Medycyny Eksperymentalnej otrzymało imię profesora Emila Behringa, pierwszego w historii laureata nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny, pochodzącego z Prus Wschodnich.
W budynku zlokalizowane są: Katedra Farmakologii i Toksykologii oraz Katedra Patofizjologii. W Centrum Medycyny Eksperymentalnej swoją siedzibę ma również Zakład Innowacyjnej Neurochirurgii i Neurofizjologii im. Adolfa Becka i Napoleona Cybulskiego należący do Katedry Neurologii i Neurochirurgii. Dodatkowo, Centrum jest połączone konstrukcyjnie i funkcjonalnie z istniejącym już Laboratorium Badań nad Komórkami Macierzystymi wchodzącym w strukturę Zakładu Innowacyjnej Neurochirurgii i Neurofizjologii.

Centrum umożliwia naukowcom pracującym na Wydziale Nauk Medycznych prowadzenie badań eksperymentalnych z zakresu: biologii molekularnej, farmakologii, patofizjologii, mikroprzepływów krwi w siatkówce, toksykologii, hemofizjologii klinicznej, badań eksperymentalnych w zakresie neurologii i neurochirurgii. Obiekt służy rozwojowi nauk medycznych, ale jednocześnie pełni też funkcję dydaktyczną. Umożliwia kształcenie studentów medycyny.

Sale laboratoryjne, ćwiczeniowe i operacyjne wyposażone są w nowoczesny sprzęt: m.in. w: mikroskopy operacyjne, zestawy do anestezji małych i dużych zwierząt, zestaw do stymulacji magnetycznej z neuronawigacją, komorę laminarną, inkubatory, ultrazamrażarki, wirówki, mikroskopy odwrócone z kontrastem fazowym, homogenizator, autoklaw, termocykler, aparat do Western Blot, system do wizualizacji żeli, licznik komórek i zestawy pipet automatycznych, chromatograf cieczowy ze spektrometrem mas typu potrójny kwadrupol LC-MS/MS, kamerę do badań nieinwazyjnych morfologii siatkówki oka ludzkiego z zastosowaniem technologii adaptive optics, zestaw urządzeń umożliwiających nieinwazyjny pomiar ciśnienia centralnego i prędkości propagacji fali tętna, USG, laserowy przepływomierz Dopplera z jednoczesnym pomiarem EKG.

Ponadto w salach operacyjnych zainstalowano kamery przekazujące obraz do sal seminaryjnych, w których obserwatorzy mogą na bieżąco śledzić operacje.

Budynek Centrum zaprojektowało Biuro Projektów Budownictwa Wiejskiego w Olsztynie, a wykonało przedsiębiorstwo S-Bud SA ze Starogardu Gdańskiego. Budowa rozpoczęła się w październiku 2014 r., zakończyła w maju 2016 r.

Koszt budowy i wyposażenia Centrum wyniósł 23 mln zł, z tego ok. 12 mln zł to koszty budowlane, a 11mln zł - koszty wyposażenia.

Inwestycja powstała dzięki znaczącej dotacji Ministerstwa Zdrowia i z udziałem środków własnych UWM.

Sylwia Zadworna

fot. Tomasz Waszczuk

w kategorii