UWM będzie kształcić reżyserów dźwięku

studio nagrań na Wydziale Sztuki
W roku akademickim 2022/23 Wydział Sztuki UWM uruchamia nowy atrakcyjny kierunek - produkcja muzyczna i realizacja dźwięku.

Na początek będą to studia I st., licencjackie, z 6-semestralnym okresem nauki, o profilu ogólnoakademickim.

Jakie umiejętności zdobędą absolwenci nowego kierunku? Przede wszystkim wiedzę i kompetencje umożliwiające prowadzenie samodzielnej działalności w zakresie studyjnej i koncertowej realizacji dźwięku zgodnie ze standardami przyjętymi dla współczesnych produkcji muzycznych. Nauczą się wykorzystywać środki techniczne w realizacji nagrań w warunkach studyjnych oraz koncertowych. Będą specjalistami od nagłośnienia koncertów, zdobędą umiejętność obsługi programów do edycji dźwięku, i realizacji dzieł audiowizualnych. 

Program studiów zapowiada się atrakcyjnie. Ujęto tu m.in. historię fonografii, style muzyki popularnej, podstawy techniki wokalnej, podstawy gry na fortepianie, kształcenie słuchu, laboratoria technik nagraniowych, aranżację.

Studenci poznają specyfikę pracy muzyka w studio nagraniowym, a przede wszystkim podstawowe zasady obowiązujące przy nagrywaniu zespołu muzycznego. Przyszli realizatorzy dźwięku poznają także podstawy harmonii i improwizacji. Wśród przedmiotów do wyboru figurują m.in. historia jazzu lub historia tańca. Ogółem przewidziano ponad 500 godz. wykładów i ok. 1600 godz. ćwiczeń.

Kończąc studia, absolwenci będą musieli przygotować dyplomową prezentację artystyczną obejmującą realizację nagrania wraz z miksem i masteringiem lub realizację koncertu live wraz z nagraniem i miksem, dokumentując w ten sposób zdobytą wiedzę muzyczną i umiejętności w zakresie realizacji studyjnej i koncertowej.

Władze wydziału do uruchomienia nowego kierunku przygotowywały się metodycznie. Pierwszym krokiem było oddanie do użytku w 2021 r. nowoczesnego, w pełni wyposażonego studia nagraniowego. Tu przyszli producenci i realizatorzy dźwięku zdobywać będą zawodowe szlify. Z nowoczesnej pracowni korzystają już studenci Instytutu Muzyki. Tu także był nagrywany świąteczny teledysk z życzeniami od władz uczelni i kadry dziekańskiej.

mah

jeśli chcesz pomóc Ukrainie: http://www.uwm.edu.pl/solidarni-ukraina

w kategorii