UWM będzie kształcić doradców podatkowych

rysunek satyryczny podatek goni biznesmenkę
Od nowego roku akademickiego Wydział Prawa i Administracji UWM rozpocznie kształcenie specjalistów od doradztwa podatkowego. Zajęcia poprowadzą wykładowcy z WPiA oraz WNE.

Rynek tradycyjnych usług prawniczych jest rynkiem bardzo konkurencyjnym, ale w przypadku doradców podatkowych istnieje nisza, którą można zagospodarować. Kilka innych wydziałów prawa już otworzyło kierunek doradztwo podatkowe. Ich przykład jest zachęcający. O tym, że warto inwestować w tym obszarze świadczą wyniki prac zespołu analitycznego Uniwersyteckiego Centrum Wsparcia, który opracował raport dotyczący potrzeb w tym zakresie.

- Zespół ekspertów pod kierunkiem Anny Piotrowskiej wykonał kawał dobrej roboty potwierdzając założenia i potrzeby utworzenia nowego kierunku – mówi dr hab. Piotr Chlebowicz, prof. UWM, prodziekan ds. studenckich Wydziału Prawa i Administracji oraz przewodniczący zespołu opracowującego plan studiów na kierunku doradztwo podatkowe.

Jak podkreśla prof. Chlebowicz, idea kształcenia specjalistów doradztwa podatkowego pojawiła się na Wydziale Prawa i Administracji kilka lat temu.

- Zamysł utworzenia tego kierunku na UWM to zasługa prof. Jarosława Dobkowskiego, obecnego dziekana WPiA UWM. Bez owocnej współpracy z Wydziałem Nauk Ekonomicznych realizacja tego projektu nie byłaby możliwa. Specyfika doradztwa podatkowego wynika z tego, że podatki to pogranicze nauk prawnych i ekonomicznych. Dlatego zajęcia będą realizowane zarówno przez kadrę WNE jak i WPiA – dodaje prof. Chlebowicz.

Konkluzje raportu przygotowanego przez zespół analityczny stanowiły przysłowiową kropkę nad i. Między innymi okazało się, że doradców podatkowych jest za mało, bowiem zapotrzebowanie ich usługi jest coraz większe.

- System podatkowy w Polsce się komplikuje. Nigdy zresztą nie był prosty. Pracy w tym obszarze nie powinno zatem zabraknąć. Mając te ustalenia byliśmy przekonani, że warto rozwijać tę inicjatywę. Płace specjalistów w tej branży są wysokie – zaznacza prof. Chlebowicz.

Dziekan dr hab. Jarosław Dobkowski, prof. UWM powołał 13-osobowy zespół składający się między innymi z pracowników Katedry Prawa Finansowego i Podatkowego UWM. Zespół opracował nowoczesny program studiów z zajęciami, które mają przygotować absolwenta do pracy w charakterze doradcy. Studenci otrzymają fachową wiedzę teoretyczną z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej, form ewidencji podatkowej, prawa podatkowego, systemu administracji podatkowej i skarbowej, ordynacji podatkowej, postępowania przed sądami administracyjnymi.

Kierunek doradztwo podatkowe będzie realizowany jako studia licencjackie I st. Pierwsi studenci rozpoczną naukę już w październiku tego roku.

- Staramy się, aby absolwenci doradztwa byli zwolnieni z części teoretycznej egzaminu na doradcę podatkowego. Mamy nadzieje, że w niedługim czasie zapadną korzystne rozstrzygnięcia w tym zakresie. Wydaje mi się, że będzie to ważny argument w przypadku kandydatów na studia. Biorąc pod uwagę zapotrzebowanie rynku i możliwości finansowe związane z wykonywaniem tego zawodu jestem przekonany, że ten kierunek studiów może okazać się dla wielu młodych ludzi trafnym wyborem drogi zawodowej – podkreśla prof. Chlebowicz.

W ofercie UWM na rok akademicki 2022/23 pojawią się trzy nowe kierunki studiów: doradztwo podatkowe, inżynieria w logistyce oraz produkcja muzyczna i realizacja dźwięku.

pch, mah rys. Pixabay

w kategorii