UWAGA!!! Istotne zmiany w stałej organizacji ruchu drogowego w Kortowie

Uprzejmie informujemy, że w dniu 15 października 2013 r. wchodzi w życie Uchwała nr 283 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w organizacji ruchu drogowego na terenie miasteczka akademickiego Kortowo. Zmiana polega na wprowadzeniu strefy ruchu na wszystkich drogach wewnętrznych kampusu, z wydzieleniem strefy zamieszkania obejmującej ul. Kanafojskiego oraz ul. Heweliusza z wyłączeniem odcinka od starej pętli autobusowej do skrzyżowania z ul. Prawocheńskiego.

W związku z powyższym przypominamy wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, że w ustanowionej strefie ruchu na wszystkich drogach wewnętrznych uniwersytetu, przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 roku mają zastosowanie w takim zakresie, jak na drodze publicznej. Kierowcy poruszający się po drogach wewnętrznych oznakowanych symbolem „strefa ruchu” będą odpowiadać za nieprzestrzeganie zasad wynikających z ich oznakowania i za łamanie przepisów zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W przypadku popełnienia wykroczenia mogą zostać ukarani mandatem przez Policję lub Straż Miejską. W praktyce oznacza to, iż kierowcy mogą zapłacić mandat np. za nieprzepisowe parkowanie, parkowanie na miejscach dla niepełnosprawnych, rozmawianie przez telefon podczas jazdy czy brak zapiętych pasów bezpieczeństwa. W strefie zamieszkania obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a mianowicie: nie wolno przekraczać prędkości 20 km/h, piesi mają pierwszeństwo przed pojazdami, a dodatkowo mogą korzystać z całej szerokości drogi, dzieci do 7 lat mogą korzystać z drogi bez opieki osoby dorosłej, postój pojazdu jest dozwolony tylko w wyznaczonych i oznakowanych miejscach, nie muszą być oznakowane urządzenia i rozwiązania, które wymuszają na kierowcy powolna jazdę. Policja może także interweniować podczas patrolu bez konieczności uzyskania zgody od władz uczelni. Zachęcamy kierowców do korzystania z parkingów wskazanych w załączniku – oznaczonych na planie kolorem czerwonym. Informujemy, że oddany został do użytku parking na byłym stadionie wojskowym (wjazd od starej pętli autobusowej), parking na ul. Heweliusza (naprzeciwko Zakładu Poligrafii), zachęcamy również do korzystania z parkingów zlokalizowanych za budynkami Wydziału Bioinżynierii Zwierząt, Hali Technologicznej Wydziału Nauki o Żywności, DS.-3 (od strony ul. Warszawskiej). Liczymy na zrozumienie i pomoc oraz apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego – pracowników uniwersytetu, studentów i gości o przestrzeganie przepisów, stosowanie się do nowego oznakowania oraz parkowanie na wyznaczonych parkingach.

Z-ca Kanclerza Dariusz Raubo

 

zobacz mapkę

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w kategorii