Urządzania i pielęgnacji terenów zieleni

Wydział Rolnictwa i Leśnictwa UWM zaprasza chętnych na studia podyplomowe z zakresu urządzania i pielęgnacja terenów zieleni.
Studia mają na celu doskonalenie umiejętności i wiedzy osób pracujących w szkolnictwie, ogrodnictwie, zajmujących się zakładaniem i pielęgnacją zieleni, którzy mają wykształcenie wyższe (licencjat, studia inżynierskie, magisterskie) różnych kierunków studiów. Słuchaczami mogą być zarówno osoby bezpośrednio pracujące w firmach konserwujących i utrzymujących zieleń, jak też innych zawodach (nauczyciele, urzędnicy, prawnicy i inni). W programie dydaktycznym pracownicy naukowi będą realizować zagadnienia dotyczące: ozdobnych drzew i krzewów oraz roślin zielnych, zakładania i pielęgnacji trawników, urządzania obiektów architektury krajobrazu, systemów nawadniających, zasad kształtowania przestrzeni, nawożenia, kalkulacji kosztów oraz eksploatacji maszyn i narzędzi, gleboznawstwa, chorób i szkodników roślin. Przybliżą też słuchaczom wiedzę z zakresu organizacji i bezpieczeństwa pracy.
Kwalifikacje
Słuchacze studiów otrzymają najnowszą wiedzę teoretyczną z zagadnień warunkujących lub przyczyniających się do prawidłowego utrzymania zieleni. Zajęcia dydaktyczne prowadzić będą pracownicy naukowi o najwyższych kwalifikacjach, a wymiar czasowy zaplanowanych przedmiotów i realizowanych godzin dydaktycznych zapewni dobre przygotowanie oraz uzyskanie dyplomu, uznawanego na poziomie wyższym. Dużą satysfakcją dla słuchaczy będzie fakt ukończenia studiów podyplomowych na Uczelni mającej dobrą renomę.
Czas trwania: 2 semestry (264 godziny dydaktyczne)
Data rozpoczęcia: marzec 2021 po zadeklarowaniu się minimum 20 słuchaczy
Opłata: 3 600, zł.
Rejestracja kandydatów na stronie internetowej: Oferta - IRK (uwm.edu.pl)
w kategorii