Prof. Urszula Doliwa z Nagrodą im. dr. Karola Jakubowicza

prof. Urszula Doliwa
Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej przyznało tegoroczną Nagrodę im. dr. Karola Jakubowicza dr. hab. Urszuli Doliwie, prof. UWM, dyrektorce Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWM.

Towarzystwo ustanowiło nagrodę w 2018 roku. Przyznaje ją za wybitne prace naukowe, zajmujące się badaniami mediów i demokracji. Jej głównym celem jest wspieranie naukowców, którzy zajmują się badaniami demokracji, praw człowieka, polityki medialnej, etyki dziennikarskiej i mediów publicznych. Od 2021 r. konkurs o Nagrodę im. dr. Karola Jakubowicza jest organizowany we współpracy z Fundacją Szkolnictwo Dziennikarskie.

Prof. Doliwa została uhonorowana za monografię pt. "The Pirate Waves. Polish Private Radio Broadcasting in the Period of Transformation 1989-1995".

W 5. edycji konkursu do Nagrody im. dr. Karola Jakubowicza zostały nominowane cztery prace zgłaszane przez członkinie i członków Kapituły, redaktorów i stałych współpracowników czasopisma „Central European Journal of Communication”, członków zarządu sieci badawczej The International Association of Public Service Media Researchers oraz laureatów nagrody z poprzednich edycji.

Monografia prof. Doliwy została wyróżniona za „praktyczne podejście do polityki medialnej w formie usystematyzowania etapów rozwoju rynku medialnego na przykładzie stacji radiowych, wzbogacone o perspektywę porównawczą transformacji mediów w Europie Środkowej i Wschodniej” – głosi werdykt jury.

Dr hab. Urszula Doliwa, prof. UWM jest dyrektorką Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej i przewodniczącą Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach UWM. Autorka książek „Radio studenckie w Polsce” (2008), „Radio społeczne – trzeci obok publicznego i komercyjnego sektor radiowy” (2016). W 2013 r. została recenzentką Strategii medialnej na lata 2014–2015 Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. W 2012 r. wybrana do Rady Ekspertów Community Media Forum Europe (CMFE). W l. 2014-19 była sekretarzem, a w l. 2018-20  wiceprezeską tej organizacji. Członkini Komitetu Problemowego Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach Polskiej Akademii Nauk.

opr. mah

 

O nagrodzie dla prof. Urszuli Doliwy można posłuchać także w Radiu UWM FM >>> słuchaj