Prof. Urszula Doliwa - członkiem Komitetu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach PAN

Urszula Doliwa z książką w ręce
Dr hab. Urszula Doliwa, prof. UWM, dyrektorka Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Wydziale Humanistycznym UWM została członkiem Komitetu Problemowego Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach Polskiej Akademii Nauk.

Komitet Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach PAN to zupełnie nowy twór. Prezydium PAN powołało go do życia 19 stycznia 2021 r. Jednocześnie uchwaliło, że jego przewodniczącą zostanie prof. dr hab. Iwona Hofman - dyrektorka Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS w Lublinie, prezeska Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej.

Jak to się stało, że prof. Doliwa znalazła się w tym komitecie?

- Zaprosiła mnie do niego i inne osoby z naszego środowiska medioznawców z innych polskich uczelni prof. Hofman, która od 2019 r. zabiegała o jego utworzenie. Musieliśmy jednak wszyscy przejść normalną procedurę weryfikacyjną stosowaną przez PAN – wyjaśnia prof. Doliwa.

Członkostwo w komitecie traktuje jako zobowiązanie i wyróżnienie.

- Ale nie tylko moje prywatne, lecz całego olsztyńskiego środowiska medioznawców. Czuję się jego reprezentantem i dlatego będę włączać koleżanki i kolegów w działania naszego komitetu.

Prof. Doliwa wraz z prof. Marią Nowiną-Konopką z UJ i prof. Markiem Jezińskim z UMK będzie koordynować realizację zadania polegającego na przygotowaniu rekomendacji w zakresie wykorzystania mediów cyfrowych w badaniach i komunikacji naukowej oraz edukacji. Jest to jedno z 4 zadań, którymi komitet będzie się zajmować. Pozostałe to: przygotowywanie raportów o stanie dyscypliny, przedstawianie analizy wartości informacji jako problemu edukacji medialnej oraz przeprowadzenie oceny zmian w systemie medialnym w Polsce

Komitet działa przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN do końca trwającej już kadencji, tj. do grudnia 2022 r. Jego powołanie stanowi bardzo ważny element formalizowania instytucjonalnego dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach i świadczy o wysokiej ocenie przydatności społecznej badań. W 2021 r. mija 10 lat od wpisania dyscypliny nauki o mediach do klasyfikacji dyscyplin naukowych w Polsce. W 2018 r. przyporządkowano ten obszar badań do dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach.

Dr hab. Urszula Doliwa, prof. UWM –  dyrektorka Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej i przewodnicząca Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach UWM. W 2002 r. ukończyła magisterskie studia dziennikarskie oraz specjalizację public relations i marketing medialny na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce z uzyskała w 2007 r. na tym samym wydziale. W 2016 r. Rada Wydziału Politologii UMCS przyznała jej stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki o polityce. Autorka książek „Radio studenckie w Polsce” (2008), „Radio społeczne – trzeci obok publicznego i komercyjnego sektor radiowy” (2016). Wraz z dr Judith Purkarthofer była redaktorem gościnnym specjalnego numeru czasopisma „The Radio Journal. International Studies in Broadcast & Audio Media” (2/2017) poświęconego mediom społecznym. W 2013 r. została recenzentką Strategii medialnej na lata 2014 – 2015 opracowanej przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. W 2012 r. wybrana do Rady Ekspertów Community Media Forum Europe (CMFE). W l. 2014-19 była sekretarzem, a w l. 2018-20 pełniła funkcję wiceprezesa tej organizacji. Od 2011 r. jest redaktorką czasopisma „Media – Kultura – Komunikacja Społeczna”. Beneficjentka grantów NCN (Miniatura i OPUS). Współpracowała z Radiem Piotrków, Polskim Radiem BIS, Polskim Radiem Olsztyn. W Radiu UWM FM współtworzyła wraz z dr Martą Więckiewicz-Archacką audycję „Mediofon poświęconą mediom”.

 

 

w kategorii