Urodziny patrona na Uniwersytecie

młodziez w auli
Jak najlepiej uczcić patrona szkoły? Zorganizować jego urodziny na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Bo Kopernik wielkim uczonym był.

Mikołaj Kopernik był wielkim uczonym, gdyż był nie tylko astronomem, ale lekarzem i ekonomistą. Jest także patronem 3. Liceum Ogólnokształcącego w Olszynie. Liceum to każdego 19 lutego, czyli w rocznicę urodzin uczonego organizuje okolicznościową uroczystość. 2 lata temu Kopernika fetowało jako astronoma, rok temu - jako medyka. W tym roku zaś - jako ekonomistę. Za każdym razem młodzież zapoznaje się z fragmentami jego dzieł z danej dziedziny. W tym roku były to „Traktat o reformie monetarnej Prus Królewskich i Książęcych – zasady bicia monety”, który czytali uczniowie.

Jako ekonomistę 3. LO fetowało Kopernika na UWM. Dlaczego właśnie u nas?

- Nie mamy własnej auli mogącej zmieścić wszystkich uczniów, ani odpowiedniego sprzętu nagłośniającego i wideo. Ponieważ łączy nas współpraca z Wydziałem Nauk Ekonomicznych UWM to poprosiliśmy prof. Romana Kisiela - jego dziekana o pomoc i bez problemu się zgodził – wyjaśnia Danuta Gomolińska, dyrektorka liceum.

Podczas uroczystości uczniowie wysłuchali także 2 wykładów o ekonomicznych zasługach Mikołaja Kopernika - dr inż. Wojciecha Szalkiewicza z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Olsztynie oraz dr. hab. Rafała Warżały z WNE UWM.

Urodziny Kopernika na UWM to nie jedyne pole współpracy 3. LO z WNE. Kolejnym jej przejawem jest Akademia Młodego Ekonomisty, którą wydział uruchamia z liceum. Obejmie ona 4 spotkania (2 wykłady i 2 warsztaty dla młodzieży), które poprowadzą naukowcy z WNE.

Po co wydział robi to wszystko?

- Mamy niż demograficzny i coraz mniej kandydatów na studia. Nasz wydział tego spadku w tym roku jednak nie odczuł. To między innymi dzięki takim działaniom, jak Akademia Młodego Ekonomisty. Odwiedzamy z nią różne szkoły, szkolimy młodzież, pokazujemy korzyści, które może osiągać w zawodzie ekonomisty, pokazujemy UWM, nasz wydział i naszych nauczycieli. Część młodzieży biorącej udział w akademii trafia potem do nas na studia. To dobrzy studenci. Zdobywają dobrze płatną pracę, wysokie stanowiska. Cel mamy więc wspólny – podkreśla prof. Kisiel.

lek

w kategorii