Urodzinowe spotkanie matematyków

Na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim rozpoczęły się obrady 7. Forum Matematyków Polskich z udziałem matematyków ukraińskich.

Fora matematyków polskich odbywają się co roku, za każdym razem w innym miejscu. W Olsztynie na UWM forum zostało jednak zorganizowane po raz drugi (po raz pierwszy w 2010 r.). Stało się to na prośbę Wydziału Matematyki i Informatyki UWM dla uczczenia jego 15-lecia.

- Forum to spotkanie matematyków pracujących zarówno w Polsce jak i poza jej granicami, zajmujących się różnorodną tematyką naukową.  Impreza sprzyja wymianie myśli oraz dyskusjom o aktualnych zadaniach matematyki współczesnej. Jest też okazją do debat o problemach nurtujących środowisko matematyczne w Polsce i okazją do spotkań towarzyskich w gronie przyjaciół – informuje prof. Wacław Marzantowicz, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Matematycznego, obok Wydziału Matematyki i Informatyki UWM, głównego organizatora tego wydarzenia.

W olsztyńskim forum bierze udział ok. 150 osób reprezentujących wszystkie ośrodki akademickie w Polsce prowadzące badania naukowe. Obecność na nim matematyków ukraińskich wynika z 2 przyczyn. Po pierwsze PTM stara się na spotkania zapraszać matematyków z innych krajów. Byli już matematycy amerykańscy i izraelscy - z racji licznych powiązań z Polską i niemieccy z racji sąsiedztwa. Po drugie…

- Ukraińscy są z racji sąsiedztwa i z powodów politycznych, na znak solidarności z Ukrainą walczącą z separatystami – wyjaśnia prof. Aleksy Tralle, członek Zarządu Głównego PTM.

Jaka jest pozycja polskiego środowiska matematycznego na tle świata?

-II wona światowa dla polskiego środowiska matematycznego, które należało do najsilniejszych w świecie była kataklizmem. Z czasem jednak nadrobiliśmy straty i obecnie reprezentujemy pod względem badań matematycznych średni światowy poziom. Z matematycznych specjalności nasze najmocniejsze strony to probabilistyka, układy dynamiczne i geometria algebraiczna – ocenia prof. Stefan Jackowski z Uniwersytetu Warszawskiego.

W pierwszym dniu forum prof. Stanisław Kwapień otrzymał uroczyście tytuł Honorowego Członka PTM. Potem odbyła się prezentacja laureatów nagród PTM. Następnie laureaci wygłosili wykłady.

Konferencja potrwa do 16 września.

lek

w kategorii