Uroczystość nadania doktoratu honoris causa

Rektor i Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego zapraszają 15 października na uroczystość nadania doktoratu honoris causa prof. dr. hab. Emilowi Pływaczewskiemu, wybitnemu prawnikowi i kryminologowi.

Uroczystość odbędzie się w Centrum Konferencyjnym UWM (ul. Dybowskiego). Początek uroczystości o godz. 11.00.

W trakcie uroczystości prof. Emil Pływaczewski wygłosi wykład „Rola kryminologii we współczesnym świecie – wybrane kierunki badań kryminologicznych".

Prof. dr hab. Emil Pływaczewski jest dziekanem Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Władze Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego przyznają mu tę najwyższą godność akademicką w uznaniu znaczącego wkładu w rozwój nauki polskiej w dziedzinie nauk prawnych, w szczególności w dyscyplinie kryminologia oraz prawo karne  a także za promocję i wspieranie rozwoju Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

w kategorii