Uniwersytet Warmińsko-Mazurski rozpoczyna kształcenie ichtiologów

wykładowcy kierunku ichtiologia i akwakultura
UWM ponownie będzie kształcić specjalistów hodowli ryb i gospodarki rybackiej. Od października uruchamia kierunek ichtiologia i akwakultura, dający kompleksową wiedzę o środowisku wodnym. Dla studentów I roku przygotowano 24 miejsca.

Kierunek dla pasjonatów, romantyków i realistów

Kształcenie na nowym kierunku ichtiologia i akwakultura odbywać się będzie na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Pierwsi studenci zasiądą w salach wykładowych już od nowego roku akademickiego 2021/22. Przygotowano dla nich 24 miejsca. Studia będą trwać 7 semestrów, a zakończy je dyplom inżyniera.

- To kierunek unikatowy łączący wiedzę biologiczną, inżynieryjną oraz ekonomiczną, uruchomiony z myślą o kształceniu profesjonalistów patrzących na środowisko wodne całościowo – zarówno od strony jakości wody, zasiedlających ją organizmów, jak i do produkcji organizmów wodnych. Obserwujemy rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu szeroko pojętego zarządzania zasobami wodnymi oraz fachowców specjalizujących się w chowie i hodowli organizmów wodnych, czyli akwakulturze. Z powodu postępującego zanieczyszczenia wód, wyczerpywania się zasobów ryb oceanicznych oraz rosnącego popytu na zdrową i wartościową żywność - akwakultura stała się najbardziej dynamicznie rozwijającym się sektorem produkcji żywności na świecie – wyjaśnia dr hab. Magdalena Koziorowska-Gilun, prof. UWM, prodziekan ds. kształcenia Wydziału Bioinżynierii Zwierząt.

Władze WBZ liczą, że nowy kierunek zainteresuje nie tylko osoby interesujące się życiem ryb i innych organizmów wodnych, wędkarstwem i akwarystyką, ale też planujące prowadzić własne, nowoczesne gospodarstwo rybackie z wykorzystaniem najnowszych technologii produkcji i przetwórstwa ryb.

- Chcemy przyciągnąć do nas również osoby zainteresowane pracą związaną z ichtiologią, ochroną wód lub zarządzaniem dorzeczami w administracji rządowej bądź samorządowej – dodaje prof. Koziorowska-Gilun.

Nowoczesne laboratoria i jeziora na wyciągnięcie ręki

Co czeka studentów ichtiologii i akwakultury? Przede wszystkim atrakcyjny program kształcenia. Ponad 60% godzin dydaktycznych to ćwiczenia i praktyki zawodowe. Studenci muszą zaliczyć 160 godz. praktyk zawodowych w gospodarstwach rybackich oraz w jednostkach administracji np. Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie.

Większość przedmiotów ma charakter praktyczny; np.: instrumentalny monitoring środowiska, wylęgarnictwo, Innowacyjne systemy chowu i hodowli ryb (RAS), techniki połowu ryb, przetwórstwo ryb i owoców morza, drony w badaniach ichtiologicznych i akwakulturze, restytucja ryb chronionych i zagrożonych wyginięciem, gatunki obce i inwazyjne w ichtiofaunie Polski, rekultywacja i renaturyzacja zbiorników wodnych, ogrody wodne, akwaponika, akwarystyka, agroturystyka i łowiska specjalne, Logistyka i transport ryb, raporty i oceny oddziaływania na środowisko.

Na studentów czekają specjalistyczne laboratoria, pracownie oraz hale technologiczne. Wiele zajęć odbywać się będzie w Centrum Akwakultury i Inżynierii Ekologicznej.

- To najnowocześniejszy tego typu obiekt w Polsce i unikatowy w Europie, a nawet na świecie. Nasi przyszli studenci będą korzystać m.in. z: Laboratorium Biotechniki Rozrodu Ryb, Laboratorium Technik Wylęgarniczych, wylęgarni i hal podchowowych (RAS), Pracowni Profilaktyki Chorób Ryb i Raków, Pracowni Przygotowania Produktów Rybnych, Laboratorium Inżynierii Genetycznej i Genetyki Molekularnej, Pracowni Biologicznej i Genetycznej Oceny Populacji Ryb, Laboratorium Akwarystyki Ryb Morskich – wylicza prof. Koziorowska-Gilun.

Niewielu studentów tego typu kierunków na świecie ma do dyspozycji jezioro tuż przy salach wykładowych, natomiast kortowska ichtiologia i akwakultura oferuje zajęcia praktyczne na jeziorach Kortowskim i Starodworskim oraz na rzeczce Kortówce na terenie miasteczka akademickiego, niemal na wyciągnięcie dłoni.

Atrakcyjne uprawnienia lub kariera naukowa

Jak podkreśla prodziekan prof. Koziorowska-Gilun, wydział chce kształcić specjalistów w zakresie chowu, hodowli i obrotu rybami, menedżerów koordynujących pracę ośrodków zarybieniowych i wylęgarni, a także fachowców przygotowanych do pracy w instytucjach administracji państwowej i samorządowej zajmujących się gospodarką rybacką, doradztwem rolniczym lub w organach zajmujących się ochroną środowiska i bioróżnorodności.

- Program studiów został tak skonstruowany, aby przygotować naszych absolwentów do udziału w badaniach naukowych oraz umożliwić im również zdobycie dodatkowych uprawnień istotnych w późniejszej pracy zawodowej, np. wykonywania elektropołowów ryb, pilotażu łodzi motorowych czy też pilotażu dronów podczas monitoringu wód. Słowem są to studia dające szansę na atrakcyjną i dobrze płatną pracę - podkreśla prof. Koziorowska-Gilun.

Nabór na nowy kierunek rozpoczyna się 8 czerwca .

Szczegóły na: http://www.uwm.edu.pl/wbz/nowy-kierunek-ksztalcenia-ichtiologia-akwakultura

 

Małgorzata Hołubowska
na zdj. wykładowcy kierunku ichtiologia i akwakultura