Uniwersytet Warmińsko-Mazurski ma nowe godło

W trzecie dziesięciolecie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie wkracza z nowym godłem i nową symboliką.

Na mocy zarządzenia rektora UWM prof. Ryszarda Góreckiego, z 28 maja 2018 r. nasza uczelnia ma nowe godło. Jego autorem jest Piotr Felszyński, który opracował także nowe logo UWM.

Twórca zdecydował się szczególnie zaakcentować związek Uniwersytetu z regionem, stąd w projekcie wiele odniesień do historii Warmii i Mazur. Na okrągłym czerwonym tle widnieje orzeł w złotej koronie, inspirowany sylwetką orła z kronik biskupa warmińskiego Marcina Kromera z XVI w., z epoki powstania Hosianum, ośrodka naukowego, z którego tradycji czerpie nasz Uniwersytet. W nowym godle orzeł ma skrzydła wzniesione do góry, do lotu. Niebieska tarcza herbowa o gotyckim kształcie na piersiach orła również stanowi odwołanie do historii Warmii i Mazur.

Na tarczy herbowej umieszczone jest drzewo - nowy symbol Uniwersytetu. Trzy korzenie łączą się i przechodzą we wspólny pień, symbolizując trzy środowiska naukowe, z których powstał UWM. Koronę drzewa stanowi 12 liści uosabiających 12 wydziałów, które w 1999 roku utworzyły uczelnię. Drzewo - symbolizujące także siłę, stabilność i rozwój, nawiązuje również do herbu warmińskiego miasta Braniewa, skąd wywodzi się najstarsza jednostka współtworząca Uniwersytet.

Godło otacza napis z nazwą Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w języku łacińskim. Wybór łacińskiej nazwy to podkreślenie ponadtysiącletniej tradycji instytucji uniwersytetu – wspólnoty uczonych i uczących się. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, będąc uniwersytetem typu klasycznego, z wydziałami reprezentującymi wszystkie obszary nauk, nawiązuje w ten sposób do europejskich korzeni, z których wyrasta.

- Wybór polsko brzmiącej nazwy Olstini (w Olsztynie) dokonał się po wielu konsultacjach z lingwistami i historykami – mówi Wioletta Ustyjańczuk, kierownik Biura Mediów i Promocji. Z zebranych opinii oraz materiału historycznego wynika, że nazwa Olstin/Olstyn/Olstini funkcjonuje od średniowiecza: używa jej między innymi Jan Długosz (1448), Mikołaj Kopernik (1522), biskup Tiedemann Giese (1523); występuje w bardzo wielu dokumentach, np. w szesnastowiecznych urzędowych pismach, w przysiędze złożonej w kapitule warmińskiej, w wilkierzu gietrzwałdzkim (1676), na mapach z 1684 roku, w zestawieniu komornictw (1711) oraz w licznie udokumentowanej przez wieki korespondencji hierarchów kapituły warmińskiej ze stolicą apostolską.

- Burmistrz Jakub Rarkowski zwał miasto i to w oficjalnych sprawozdaniach po polsku Olsztyn. Zatem obok nazwy niemieckiej Allenstein funkcjonowała nazwa polska Olstin, Olsztyn. Biorę nazwę łacińską od polskiego Olsztyn Olstini, Olstinensis. Takie jest moje zdanie, jako historyka, który zna dzieje Olsztyna - podkreśla prof. Stanisław Achremczyk, historyk z Zakładu Historii Nowożytnej Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM, badacz dziejów Warmii i Mazur.

Podobną opinię przedstawia ks. prof. Andrzej Kopiczko z Pracowni Historii Warmii i Mazur IHiSM.

- Obecnie w moim przekonaniu powinniśmy posługiwać się nazwą łacińską utworzoną od polskiej, czyli „Olstini. Nazwa ta nie jest neologizmem, skoro funkcjonuje w dokumentach od średniowiecza - zaznacza w swoim piśmie ks. prof. Andrzej Kopiczko.

O funkcjonowaniu takiej wersji nazwy Olsztyna szerzej pisze prof. Janusz Jasiński w pracy zbiorowej „Olsztyn 1353-2003”.

Historycy i lingwiści zdecydowali także, aby użyć litery w w łacińskiej nazwie Warrmii. Litera w pojawia się w alfabecie łacińskim w średniowieczu (wyjaśnienie Wikipedia), zatem była już używana w czasach biskupa Marcina Kromera.

Projekt godła został zaprezentowany członkom Senatu uczelni na marcowym posiedzeniu. Zyskał aprobatę oraz wiele wyrazów uznania.

Prof. Krzysztof Młynarczyk, dziekan Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa: sercowaty kształt liści drzewa na tarczy bardzo mi się podoba, nawiązuje w moim odczuciu do liści lipy pospolitej, drzewa charakterystycznego dla Warmii. To drzewo właśnie sadzono przy tradycyjnych warmińskich kapliczkach.

Ks. dr hab. Marek Żmudziński, dziekan Wydziału Teologii: symbolika drzewa to odwołanie do tradycji biblijnej, wspólnego dziedzictwa wszystkich, bez względu na przekonania. Drzewo to uosobienie życia, to także odwołanie do biblijnego drzewa poznania.

Prof. Krzysztof Szatrawski, kulturoznawca z Wydziału Sztuki: drzewo to piękny symbol. Drzewo owocuje, rozrasta się, a więc dobrze odzwierciedla ideę uniwersytetu – rośniemy i rozwijamy się. Jego trzy konary symbolizują dla mnie trzy obszary nauki – podstawowe, humanistyczne, stosowane.

Społeczność akademicka nowe godło zobaczy 4 czerwca podczas Święta Uniwersytetu.

mah

w kategorii