Uniwersytet Sztuki - Sztuka Uniwersytetu - wystawy, koncerty

Już 8 i 9 maja zapraszamy na olsztyńską odsłonę "Uniwersytet Sztuki - Sztuka Uniwersytetu".

"Uniwersytet Sztuki- Sztuka Uniwersytetu" jest ogólnopolskim projektem, którego celem jest zaprezentowanie potencjału twórczego jakim dysponują Uniwersytety posiadające w swoich strukturach wydziały artystyczne. Jednostki te działające na terenie całej Polski poprzez szerzenie wartości kultury i sztuki stanowią niezbędny element dla harmonijnego rozwoju społeczeństwa. Przyczyniają się one również do wzbogacania umiejętności i jakości ludzkiego poznania, a także kształtują kulturowe środowisko dla twórczego życia. Prowadzona na uczelniach edukacja w zakresie sztuki przez rozwój wielowymiarowego postrzegania świata w ujęciu indywidualnego i społecznego doświadczenia, współtworzy poczucie tożsamości na poziomie regionalnym i narodowym.

 

WYDZIAŁ SZTUKI
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

- 8 maja,
Musical "Me and my Girl"
Godzina: 19:00
Miejsce: Centrum Konferencyjne,
Aula Kongresowa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, ul. Dybowskiego 11, Olsztyn

 

 

 

- 9 maja,
Wystawa studentów Instytutu Sztuk
Pięknych, Wydziału Sztuki UWM
Godzina: 13:00
Miejsce: Galeria Przepompownia
ul. Szrajbera 11
10-007 Olsztyn

 

- 9 maja,
Wystawa pracowników Instytutu Sztuk
Pięknych, Wydziału Sztuki UWM
Godzina: 18:00
Miejsce: Biuro Wystaw Artystycznych w Olsztynie
al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 38
10-450 Olsztyn

9 maja, o godzinie 18.00 w 15 miastach na terenie Polski ( Olsztyn, Radom, Rzeszów, Kielce, Lublin, Częstochowa, Bydgoszcz, Toruń, Kalisz, Kraków, Zielona Góra, Cieszyn, Łódź, Koszalin, Warszawa) odbędzie się uroczyste otwarcie wystaw prezentujących twórczość artystów związanych z wydziałami artystycznymi działającymi na uczelniach wyższych. Stanowią oni, w łonie swoich Alma Mater, źródło prężnego rozwoju sztuki zarówno w aspekcie lokalnym jak i ogólnopolskim. Działając wspólnie chcemy podkreślić siłę i determinację, która towarzyszy nam wszystkim, w realizacji misji budowania polskiej kultury w małych ojczyznach.

Olsztyńska odsłona projektu to prezentacja najnowszych prac artystów-pedagogów związanych z Instytutem Sztuk Pięknych, która z dumą wpisuje się w obchody 20-lecia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

- 9 maja, Koncert studentów Instytutu Muzyki,
Wydziału Sztuki UWM
Godzina: 18:30
Miejsce: Biuro Wystaw Artystycznych w Olsztynie
al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 38
10-450 Olsztyn

 

w kategorii