Uniwersytet dziękuje za szlachetny dar

Memoriał o. Bocheńskiego na UWM
Na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim 15 czerwca odbył się Memoriał o. Innocentego Józefa M. Bocheńskiego. Społeczność Collegium Medicum UWM uczciła w ten sposób darczyńców, którzy przekazali swe ciała po śmierci nauce.

W auli kongresowej Centrum Konferencyjnego, na specjalnym podwyższeniu stanęło 9 urn. Z akademickimi honorami, w obecności pocztu sztandarowego, społeczność akademicka Collegium Medicum żegnała osoby, które przekazały swe ciała na potrzeby kształcenia przyszłych lekarzy.

- Pamiętamy, że wiedza obecnych tu studentów medycyny o budowie ciała ludzkiego płynie z tego daru ludzi, których prochy znajdują się przed nami. Ci ludzie podarowali adeptom medycyny najdoskonalszy atlas anatomiczny. Mam nadzieję, że z wiedzy tej będziecie korzystać przez całe życie. Dla nas ci ludzie to niedoścignieni altruiści, którzy powierzyli studentom sekrety swoich ciał - mówił prof. Jerzy Gielecki, kierownik Katedry i Zakładu Anatomii, organizator uroczystości.

Na potrzeby nauki swe ciała przekazali: Adam Duranc. Katarzyna Rusin, Jan Musiałek, Anna Andrusikiewicz, Krzysztof Penel, Jan Pawliczak, Jan Sieniuć, Lucjan Wojtkiewicz. Jeden z darczyńców zastrzegł w testamencie anonimowość.

Memoriał o. Bocheńskiego, upamiętniający donatorów, odbył się na UWM po raz pierwszy. W uroczystości wzięły udział władze uczelni, przedstawiciele Okręgowej Rady Lekarskiej, rodziny darczyńców, wykładowcy i studenci Collegium Medicum, dziekani pozostałych wydziałów.

- W imieniu całej społeczności akademickiej składam rodzinom darczyńców serdeczne podziękowanie za to działanie dla dobra przyszłych pokoleń - mówił rektor prof. Ryszard Górecki, podkreślając, że wysoka jakość i rozwój kształcenia medycznego to jeden z priorytetów władz Uniwersytetu. Jak poinformował prof. R. Górecki, wkrótce w strukturach Collegium Medicum zostanie powołana medycyna sądowa.

Przekazane uczelni ciała posłużyły nie tylko studentom medycyny. Jak zaznaczył Leszek Dudziński z Okręgowej Rady Lekarskiej, ten szlachetny dar umożliwił uczestniczenie w kursach doszkalających wielu lekarzom różnych specjalności. Wyrazy wdzięczności rodzinom darczyńców złożyli także przedstawiciele studentów.

Uroczystości akademickiego pożegnania towarzyszyło nabożeństwo ekumeniczne odprawione przez duchownych kościołów katolickiego, ewangelicko-augsburskiego i prawosławnego, po którym urny z prochami zostały przewiezione do kolumbarium na olsztyńskim cmentarzu komunalnym.

UWM, podobnie jak inne uczelnie kształcące lekarzy, prowadzi program świadomej donacji zwłok. Uchwałę wprowadzającą program Senat uczelni podjął w 2011 r. Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej UWM jest dostępna deklaracja zgody na przekazanie ciała na potrzeby medycyny.

mah