Uniwersytet czci pamięć bohaterów

Kolegium Rektorskie oddaje hołd ofiarom zbrodni katyńskiej
- Czcimy pamięć naszych bohaterów. Jesteśmy winni przywracania im godności - mówił prof. Jerzy Przyborowski, rektor UWM. W tragiczną rocznicę zbrodni katyńskiej, 13 kwietnia, przy pamiątkowej tablicy w Alei Ofiar Katyńskich w Kortowie spoczęły kwiaty i zapłonęły znicze.

Dzień 13 kwietnia uchwałą Sejmu RP z 2007 r. obchodzony jest jako Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Kolegium Rektorskie i przedstawiciele wspólnoty Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego jak co roku uczcili pamięć zamordowanych i pochowanych w masowych grobach ofiar sowieckiego reżimu. Pod pamiątkową tablicą na głazie w Alei Ofiar Katyńskich, upamiętniającą zamordowanych w Katyniu absolwentów wyższych uczelni związanych z Olsztynem, spoczęły wiązanki kwiatów i zapłonęły znicze. Wartę honorową zaciągnęli pracownicy Straży Uniwersyteckiej.

- Katyń, Miednoje, Charków – 22 tys. oficerów, ludzi, którzy oddali na ołtarzu ojczyzny to, co najcenniejsze – życie. Jesteśmy winni im pamięć i winni przywracania im godności, z której zostali odarci. Dziś historia zatacza koło, kiedy przedstawiciele narodu ukraińskiego walczą o wolność, a żołnierze i ludność cywilna są mordowani w taki sam sposób, odzierani z godności. Powinniśmy o tym pamiętać i informować, aby wiedza o tych faktach była przekazywana z pokolenia na pokolenie - mówił podczas rocznicowej uroczystości rektor prof. Jerzy Przyborowski.

W uroczystości uczestniczył także dr hab. Karol Sacewicz, naczelnik olsztyńskiej Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej.

- Pochylamy się nad prawdą, aby nigdy w przyszłości nie zatarła się granica, kto był ofiarą, kto sprawcą, aby nie doszło do rewizji prawdy - podkreślał Karol Sacewicz, przypominając, że zbrodnia katyńska pozbawiła Polskę ogromnego zasobu intelektualnego, tak potrzebnego w okresie powojennej odbudowy państwa.

Po raz pierwszy uroczystości w Alei Ofiar Katyńskich towarzyszyła przygotowana staraniem IPN wystawa fotogramów upamiętniająca ofiary Katynia, przypominająca sprawców zbrodni i trudną drogę do odkrycia prawdy.

Pod tablicą wiązanki kwiatów złożyli także przedstawiciele działających na uczelni związków zawodowych, Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego, Stowarzyszenia Absolwentów UWM, reprezentanci olsztyńskiego Stowarzyszenia Rodzina Katyńska oraz Rady Osiedla Kortowo.

Uroczystość zakończyła modlitwa za spokój zmarłych, poprowadzona przez ks. Mirosława Huleckiego, proboszcza parafii pw. św. Franciszka z Asyżu.

mah

 

Rektor UWM w asyście Straży Uniwersyteckiej wziął udział także w uroczystości, która 13 kwietnia odbywała na cmentarzu przy ulicy Poprzecznej w Olsztynie. 

 

 

w kategorii