Uniwersyteckie XII Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie najlepsze w regionie

W tegorocznym rankingu szkół średnich "Perspektyw" najlepszym liceum w województwie warmińsko-mazurskim okazało się olsztyńskie Uniwersyteckie XII LO im. Marii i Georga Dietrichów. Organem prowadzącym szkołę jest UWM.

Uniwersyteckie XII LO im. Marii i Georga Dietrichów od września ub. r. działa pod skrzydłami Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Szkoła w rankingu Fundacji „Perspektywy” od lat zajmuje miejsce w pierwszej trójce najlepszych szkół średnich regionu. W tym roku okazała się najlepszym liceum w województwie warmińsko-mazurskim i uplasowała się na 55. miejscu w kraju. Jest to spory awans, ponieważ w zestawieniu w roku 2021 liceum znalazło się na 85. miejscu.

Z okazji uzyskania tak znakomitego wyniku z Dorotą Linkiewicz, dyrektorką szkoły, spotkał się prof. Jerzy Przyborowski, rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, przekazując na jej ręce gratulacje i wyrazy uznania. W spotkaniu uczestniczyli również wicedyrektorka Sylwia Pochmara-Hahnkamp oraz grupa uczniów, laureatów olimpiad przedmiotowych.

- Liceum jest bardzo ważną jednostką Uniwersytetu. Jesteśmy dumni, gratuluję serdecznie gronu pedagogicznemu, ale przede wszystkim uczniom, którzy na ten sukces pracują wynikami maturalnymi, startami w olimpiadach – bo to są główne kryteria rankingu. Liczę na to, że ten diament, ktorym jest uniwersyteckie liceum, będziemy dalej szlifować do cudownego brylantu - podkreślał prof. Jerzy Przyborowski.

Dyrektor Linkiewicz i rektor prof. Przyborowski mocno akcentowali, że istotą szkoły są zaangażowani, pełni poświęcenia nauczyciele oraz ambitni uczniowie.

- Bez uczniów nie byłoby tego sukcesu. Bez tej ambitnej młodzieży pełnej pasji, zainteresowań, chęci. To jest ich ciężka praca. Na ten awans składa się wiele czynników. To uczniowie, nauczyciele i atmosfera. To pasja nasza i młodzieży, aby tak wysokie miejsce zajmować. Nam się chce chcieć – dodała Dorota Linkiewicz.

 

Szkoła prowadząc naukę zdalnie, oferowała uczniom wiele zajęć dodatkowych, w tym uczestnictwo w uniwersyteckich wykładach i ćwiczeniach w pracowniach. Na dobrą atmosferę w szkole, ale też możliwość rozwijania zainteresowań, wskazywali również sami uczniowie XII LO.

- Nauczyciele traktują nas bardzo fair, stawiają na wiedzę. Szkoła oferuje możliwość rozwijania wielu pasji, w moim przypadku, chociaż jestem w klasie matematyczno-geograficznej, zainteresowań polonistycznych – mówiła Ola Rydel.

Uniwersyteckie XII LO ściśle współpracuje z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, który od września ub. r. oficjalnie stał się organem prowadzącym szkołę. Obie strony podkreślają walory funkcjonowania pod auspicjami UWM. Dla szkoły to szansa na korzystanie z nowoczesnych pracowni, m.in. ostatnio oddanych do użytku świetnie wyposażonych laboratoriów na nowym kierunku chemia. Uczniowie uczestniczą także w zajęciach laboratoryjnych oraz wykładach.

 

Korzystanie z infrastruktury naukowej uczelni to również gwarancja utrzymania wysokiego poziomu kształcenia i miejsca w rankingu w przyszłości. Widać to doskonale w wynikach zestawienia „Perspektyw”. Niemal wszystkie licea zajmujące czołowe miejsca w rankingu ściśle współpracują z uniwersytetami lub politechnikami.

Uniwersytet natomiast chce pozyskać zdolnych i ambitnych studentów. którzy mogą na uczelni rozwijać swoje zainteresowania. Jak zaznaczał rektor prof. J. Przyborowski, czeka na nich kilkadziesiąt studenckich kół naukowych. Najciekawsze studenckie projekty badawcze mogą ubiegać się o dofinansowanie dzięki specjalnemu Studenckiemu Grantowi Rektorskiemu.

Kapituła portalu „Perspektywy” oceniała licea ogólnokształcące według 3 kryteriów. Brano pod uwagę: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych oraz dane Systemu Informacji Oświatowej.

Miejsce I w zestawieniu „Perspektyw” zajmuje od 2 lat XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie. Ranking szkół średnich sporządzono po raz 24.

mah

w kategorii