Uniwersyteckie laboratoria w walce z autyzmem u dzieci

Przełomowe i pierwsze w Polsce badania pozwalające na wcześniejszą i lepszą diagnozę autyzmu u dzieci powstały na UWM.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 29 marca 2017 r. sfinalizował z firmą ALAB Laboratoria sp. z o.o. umowę na korzystanie z know-how opracowanego przez Zespół Biochemii Medycznej Badań Peptydów i Białek Wydziału Biologii i Biotechnologii, pod kierownictwem  prof. dr hab. Elżbiety Kostyry, prof. zw.

Są to przełomowe i pierwsze w Polsce tego typu badania, których wyniki pozwolą na łagodzenie skutków autyzmu u dzieci. Badania te umożliwią w przyszłości szybszą i lepszą diagnozę tej ciężkiej choroby u dzieci w bardzo wczesnym okresie ich życia.  Przypomnijmy, że  autyzm to złożone zaburzenie rozwoju i funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego, charakteryzujące się zakłóceniami zdolności komunikowania uczuć i budowania relacji interpersonalnych. Manifestuje się izolacją od otaczającego świata, ale przede wszystkim nieprawidłowym funkcjonowaniem we wszystkich obszarach rozwoju.

Przyczyny autyzmu nie zostały dotąd w pełni poznane. Istnieje wiele hipotez, które opisują mechanizmy występowania tego zaburzenia. Niepokojące jest to, że coraz więcej dzieci zapada na tę chorobę. Jedna z hipotez przyjmuje, że za wystąpienie autyzmu u dzieci odpowiadają czynniki genetyczne rozwojowe, a także zaburzenia występujące w ciąży i podczas porodu. W Stanach Zjednoczonych jest to już plaga – choruje 200 dzieci na 10 tys.

W Polsce sytuacja również wygląda niepokojąco, w szczególności w województwie warmińsko-mazurskim. Jeszcze niedawno chorowały 2 osoby na 10 tys. W chwili obecnej zachorowalność wzrosła do 6,5 osoby na 10 tys.

Firma ALAB Laboratoria sp. z o.o. jest jedną z największych ogólnopolskich sieci laboratoriów diagnostycznych. W jej skład wchodzi 50 laboratoriów, w których wykonywanych jest ponad 35 mln badań rocznie.

Podpisanie umowy poprzedziły ponad 8-miesięczne negocjacje. Koordynację procesu komercjalizacji i obsługę prawno-administracyjną zapewniło Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM w Olsztynie. Na zdjęciu: prof. Jerzy Jaroszewski, prorektor UWM ds. nauki i Ewa Małkowska, prezes ALAB Laboratoria.

w kategorii