Uniwersytecka msza wypominkowa

W listopadzie, częściej niż kiedy indziej zwracamy się myślami ku tym, którzy odeszli. Dlatego w bazylice konkatedralnej św. Jakuba Apostoła w Olsztynie odprawiona zostanie msza święta wypominkowa za zmarłych w ostatnim roku pracowników i studentów UWM.

Uprzejmie informujemy, że w niedzielę (6 listopada 2016 r.) o godz. 19.00 w bazylice konkatedralnej św. Jakuba Apostoła w Olsztynie odprawiona zostanie msza święta wypominkowa za zmarłych w ostatnim roku pracowników i studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

W czasie ostatniego roku, tj. od 1listopada 2015 r. do 31 października 2016 r. z naszego grona odeszli:

 

Danuta BEKIESZA – pracownica Biblioteki Uniwersyteckiej

 

Zofia BIEDNIAKOWSKA – pracownica Wydziału Nauki o Żywności

 

Łucja BOREŃSKA – adiunkt na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

 

Janusz BORZEMSKI– adiunkt na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej

 

Zbigniew BUŁAK – pracownik Działu Obsługi

 

Henryk CHUDYBA – profesor Wydziału Biologii i Biotechnologii

 

Jan CZARNOCKI – adiunkt w Katedrze Fizjologii Zwierząt b. ART

 

Leszek DOROSZ - trener siatkówki, twórca potęgi tej dyscypliny sportu w Olsztynie, wychowawca wielu reprezentantów Polski, oddany pasjonat siatkówki i społecznik

 

Eugenia DYNER – profesor Wydziału Biologii i Biotechnologii

 

Iwona FILIPOWICZ-PONIKARCZYK – pracownica Wydziału Nauk Społecznych

 

Artur Emil GRABOWSKI – student kierunku ratownictwo na Wydziale Nauk Medycznych

 

Bohdan GŁUSZCZAK – profesor Wydziału Humanistycznego

 

Antoni JUTRZENKA-TRZEBIATOWSKI  – profesor Wydziału Biologii i Biotechnologii

 

Celina Anna KARTANOWICZ – pracownica Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

 

Kornelia KLONOWSKA – studentka kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji na Wydziale Nauk Ekonomicznych

 

Edward KOŁODZIŃSKI– profesor związany z Wydziałami: Matematyki i Informatyki, Nauk Technicznych oraz Prawa i Administracji

 

Sergiej KOVAL– profesor Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

 

Władysława KRASOWSKA-PRZEWODOWSKA– pracownica Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

 

Małgorzata KRUK– pracownica Działu Bezpieczeństwa i Dozoru Mienia

 

Tadeusz KUPRENpracownik Zakładu Poligrafii

 

Alicja MAKSYMOWICZ – adiunkt i była dziekan Wydziału Pedagogicznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie, przełożona pielęgniarek Szpitala we Włocławku i wieloletnia dyrektor Szkoły Pielęgniarek w Olsztynie

 

Eugeniusz Geno MAŁKOWSKI– profesor Wydziału Sztuki

 

Hanna PAWELCZYK – pracownica administracji

 

Roman PRZYBYSZEWSKI – profesor Wydziałów: Prawa i Administracji oraz Nauk Ekonomicznych

 

Jerzy REGUŁA – nauczyciel akademicki Wydziału Nauk Technicznych

 

Andrzej SEROKA – pracownik Działu Obsługi

 

Tadeusz STEFANOWSKI – adiunkt  na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej

 

Jan SZAGAŁA – adiunkt na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

 

Dominik SZAMBORA – student kierunku zootechnika na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt

 

Ryszard WASILEWSKI– adiunkt na Wydziale Nauki o Żywności

 

Kazimierz WIERZBICKI – profesor oraz były prodziekan i dziekan Wydziału Nauk Technicznych

 

Alicja WOJCIECHOWSKA – adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji

 

Zbigniew WOLAK– adiunkt na Wydziale Mechanicznym b. ART

 

Lucyna ZAWARTKA– profesor Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

 

Zofia ZAWISZA pracownica kwestury b. ART.

Cześć Ich pamięci

 

 

 

w kategorii