Udany debiut UWM w nowym rankingu

widok na UWM z góry
Debiut UWM w rankingu THE Impact okazał się bardzo udany. Nasza uczelnia w klasyfikacji zrównoważonego rozwoju miast i społeczności zajęła 2. miejsce w Polsce.

Ranking Times Higher Education (THE) to ranking opracowywany po raz 3. przez brytyjski tygodnik specjalizujący się w publikowaniu wiadomości na temat szkolnictwa wyższego. To czołowa publikacja w Wielkiej Brytanii. Jak informują jego twórcy jest jedyną globalną tabelą, która ocenia uniwersytety pod kątem celów zrównoważonego rozwoju przyjętych przez Organizację Narodów Zjednoczonych. „Używamy starannie skalibrowanych wskaźników, aby zapewnić kompleksowe i zrównoważone porównanie w 4 szerokich obszarach: badania, zarządzanie, zasięg i nauczanie” – piszą organizatorzy rankingu.

Te 4 obszary twórcy rankingu dzielą następnie na 17 celów szczegółowych, np. poziom ubóstwa; głodu; zdrowie; poziom edukacji; poziom równości płci; gospodarka wodą; wykorzystanie energii odnawianej; wzrost zatrudnienia i rozwoju ekonomicznego; przemysł, innowacyjność i infrastruktura; redukcja nierówności; zrównoważony rozwój miasta i społeczności, odpowiedzialna produkcja i konsumpcja; działania na rzecz klimatu; życie podwodne; życie na lądzie; pokój i praworządność; partnerstwo dla realizacji celów oraz klasyfikacja ogólna. Uczelnie ocenie podlegają jednak tylko w 4 kategoriach, które podały do rankingu jako swe najmocniejsze strony.

Ranking THE 2021 objął 1115 uniwersytetów z 94 krajów świata. UWM również z się w nim znalazł. Pierwsze miejsce w zestawieniu ogólnym należy do uniwersytetu w Manchesterze, a 2 kolejne do uczelni australijskich: University of Sydney i RMIT University.

UWM był oceniany w tym rankingu po raz pierwszy i w kategoriach: zrównoważony rozwój miasta i społeczności; poziom głodu; życie na lądzie i partnerstwo dla realizacji celów. Najlepiej wypadł za działania na rzecz realizacji celu 11. – zrównoważony rozwój miasta i społeczności zajmując 2. miejsce w Polsce. Pierwszy był Uniwersytet Gdański. W zestawieniu światowym UWM został sklasyfikowany w realizacji celu 11. w przedziale 201-300. W klasyfikacji ogólnej światowej znaleźliśmy się w przedziale 801-1000, razem z polskimi uniwersytetami: Adama Mickiewicza, Gdańskim, Łódzkim, Wrocławskim, SGGW Warszawa, politechnikami Warszawską i Wrocławską.

- W strategii rozwoju Uniwersytetu na lata 2021-30 zapisaliśmy, że 6. strategiczny cel rozwoju UWM dotyczy budowy jego marki, czyli inaczej mówiąc szeroko rozumianej promocji. Potencjał UWM jest ogromny, ale trzeba go pokazać, pokazać wszystkim na zewnątrz, szukając partnerów do współpracy. Nauka to współpraca, m.in. międzynarodowa. Bardzo nam na niej zależy, bo ona jest też jednym z celów strategicznych. Zgłosiliśmy się zatem do rankingu i zajmujemy w nim wśród uczelni polskich 2. miejsce pod względem zrównoważonego rozwoju w obrębie uniwersytetów. Jesteśmy z tego miejsca bardzo zadowoleni, bo brało w rankingu udział 12 polskich największych uczelni. Z większością z nich zostaliśmy sklasyfikowani w grupie 801-1000. Będziemy nadal walczyć o to, aby nasza pozycja w rankingu światowym była coraz lepsza. Mamy absolutnie wszystkie walory do tego, aby być uznawanym za jeden za najlepszych uniwersytetów, jeśli chodzi o zrównoważony rozwój - zapewnia rektor UWM prof. Jerzy Przyborowski.

lek

w kategorii