Turystyka medyczna szansą dla Warmii i Mazur

rektor prof. Jerzy Przyborowski i dr Jarosław Klimczak
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski chce uczestniczyć w budowaniu inteligentnej specjalizacji gospodarczej „Zdrowe życie”. Przedsięwzięcie ma dać impuls do rozwoju Warmii i Mazur dzięki wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań i wiedzy.

Na UWM 18 listopada odbyło się kolejne robocze spotkanie Konsorcjum Naukowo-Technologicznego „Zdrowe życie”, poświęcone budowaniu nowej inteligentnej specjalizacji regionalnej opartej o szeroko rozumianą turystykę zdrowotną. Podczas spotkania wyłoniono 5-osobowy komitet wykonawczy, który będzie organem zarządzającym. Na czele komitetu stanął rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego prof. Jerzy Przyborowski.

W spotkaniu uczestniczyli tworzący konsorcjum przedstawiciele największych międzynarodowych i polskich firm produkujących urządzenia i sprzęt medyczny, rektorzy AWF z Warszawy i Katowic oraz Politechniki Śląskiej, przewodniczący Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego oraz przedstawiciele organizacji turystycznych. Zaproszono także reprezentantów firm, które zgłosiły chęć włączenia się w tworzenie nowej specjalizacji.

Konsorcjum, którego liderem jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, formalnie działa od 3 września tego roku, stawiając sobie za cel ścisłą współpracę pomiędzy sektorami nauki i badań, przemysłu, rynku pracy a otoczeniem społeczno-gospodarczym. Jednym ze strategicznych zadań oprócz utworzenia dla Warmii i Mazur inteligentnej specjalizacji o nazwie „zdrowe życie” jest również powołanie klastra zrzeszającego podmioty zainteresowane rozwojem w naszym regionie turystyki zdrowotnej. Konsorcjum będzie też wspierać badania naukowe wykorzystujące nowoczesne technologie w obszarze zdrowia i ochrony środowiska naturalnego.

Jak zgodnie podkreślali zebrani, turystyka medyczna to szansa na zrównoważony rozwój Warmii i Mazur, lepsze wykorzystanie bazy hotelowej, także po sezonie, powstanie potężnego rynku usług okołomedycznych. To również, jak zaznaczył dr Jarosław Klimczak, prezes Regionalnej Organizacji Turystycznej, oferta turystyczna przygotowana zgodnie z potrzebami również klienta mniej zamożnego.

Nowa inteligentna specjalizacja pozwoli także sięgnąć po fundusze nie tylko na szczeblu regionalnym i krajowym, ale także unijnym.

Na co szczególny nacisk chcą położyć władze Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego?

- Zależy nam, biorąc pod uwagę rozwój turystyki zdrowotnej, na dwóch płaszczyznach – innowacyjnych badaniach naukowych zakończonych wdrożeniami, przynoszącymi naszym partnerom korzyści finansowe oraz na kształceniu kadr. Potrzebni będą specjaliści obsługujący aparaturę, pracownicy hoteli. Musimy więc przygotować odpowiedni program szkoleń – podkreślał gospodarz spotkania, prof. Jerzy Przyborowski, rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Jak zaznaczył rektor, uczelnia chce opracować system raczej krótkich cyklicznych szkoleń, kończących się wydaniem stosownych certyfikatów. Opracowując programy kształcenia, uczelnia liczy na pomoc i współpracę partnerów z przemysłu oraz branży turystycznej.

Dla Uniwersytetu ważny jest także inny aspekt. Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym to jedno z kryteriów oceny działalności naukowej podczas najbliższej ewaluacji.

Do konsorcjum przystąpiły m.in: Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, AWF w Katowicach, Politechnika Śląska, Philips Polska Spółka z o.o., firma Constance Care S.A., Polski Komitet Paraolimpijski, Fundacja Proturmed, Stowarzyszenie Uzdrowisk Warmii i Mazur, Warmińsko-Mazurska Organizacja Turystyczna.

mah