Turystyka inspiruje

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin oraz prof. dr hab. Ryszard J. Górecki, rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zapraszają na konferencję poświęconą turystyce.

Konferencja pod hasłem Turystyka nas inspiruje. Szlaki turystyczne szansą rozwoju turystyki regionalnejodbędzie się 12 października (czwartek) w auli im. M.G. Dietrichów na Wydziale Humanistycznym (ul. Kurta Obitza).

Otwarcie konferencji nastąpi o godz. 10.00.

 

Program:

10:00 - 10:20 Rozpoczęcie konferencji, przywitanie gości:

Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki – rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Gustaw Marek Brzezin – marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

10:20 - 11:05 Szlaki kulturowe jako narzędzia tematyzacji dziedzictwa i markowe produkty turystyczne regionu dr hab. Armin Mikos von Rohrscheidt, prof. Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej w Gnieźnie

11:05 - 11:25 Rozwój regionalnych produktów turystycznych na przykładzie Szlaku Kopernikowskiego Anna Jaroszuk – Zastępca Dyrektora Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

11:25 - 14:45 Jak finansować działania promocyjne we współpracy z partnerami zlokalizowanymi wzdłuż szlaków turystycznych Justyna Szostek – Dyrektor Biura Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej

11:45 - 12:10 Dyskusja moderowana

12:10 - 12:30 PRZERWA KAWOWA

12:30 - 12:50 Możliwości finansowania szlaków turystycznych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w zakresie działań obsługiwanych przez Samorząd Województwa Jarosław Sarnowski – Dyrektor Departamentu Obszarów Wiejskich i Rolnictwa

12:50 - 13:10 Wodne szlaki turystyczne Warmii i Mazur - implikacje metodyczne i organizacyjne dr hab. Jarosław Jaszczur-Nowicki, prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

13:10 - 13:30 Piesze i rowerowe szlaki turystyczne – metodologiczne podstawy projektowania i użytkowania prof. dr hab. Krzysztof Młynarczyk, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

13:30 - 13:50 Cittaslow – tradycja nowocześnie Stanisław Harajda – Przedstawiciel Krajowego Komitetu Naukowego ds. Cittaslow

13:50 - 14:10 Koncepcja systemu tras rowerowych w województwie warmińsko-mazurskim Anna Łukaszewicz-Paczkowska Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Biura Planowania Przestrzennego

14:10 - 15:00 Debata podsumowująca z udziałem wszystkich prelegentów/ zakończenie konferencji

 

Dodatkowych informacji udziela Agnieszka Klucznik-Edriouch: tel. kontaktowy 89 52 16 913,

e-mail: a.klucznik@warmia.mazury.pl

w kategorii