O trzcinę Kortowa XI

Instytut Literaturoznawstwa na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego ogłasza XI edycję „Konkursu Literackiego o Trzcinę Kortowa”.

W konkursie uczestniczą studenci Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz uczniowie szkół licealnych i techników z województwa warmińsko–mazurskiego. Wybór tematu i formy utworu poetyckiego należy do uczestnika/uczestniczki. Nieprzekraczalny termin nadsyłania utworów pocztą elektroniczną upływa 6 lutego 2022 r. Adres wysyłki: trzcina.kortowa@uwm.edu.pl

Prosimy o nadsyłanie zestawu 3 wierszy w jednym pliku, w którym oprócz tekstów powinny się znaleźć: imię i nazwisko autorki/autora, adres domowy, e-mail, numer telefonu, studenci podają wydział, na którym studiują, a uczniowie: klasę; imię i nazwisko polonisty lub opiekuna literackiego, jego e-mail, adres placówki oświatowej.

Oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi ok. 21 lutego 2021 r. podczas zdalnych obchodów Dnia języka Ojczystego. Wyniki przekażemy też e-mailem.

Zwycięskie wiersze opublikują „Wiadomości Uniwersyteckie” i „VariArt”. Laureaci i wyróżnieni otrzymają także nagrody książkowe.

Skład jury: prof. Zbigniew Chojnowski, prof. Beata Tarnowska oraz dr Sabina Kowalczyk i dr Piotr Przytuła.

w kategorii