Troje stypendystów ministra z UWM

Jakub Morze, Maria Latacz i Monika Ćwikła
Monika Ćwikła z prawa, Maria Latacz i Jakub Morze z medycyny – to tegoroczni zdobywcy stypendiów ministra edukacji i nauki za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.

Monika Ćwikła  (na zdj. z prawej) jest studentką 5. roku prawa. Od 2. roku studiów pobiera stypendium rektora UWM za wyniki w nauce. Od rozpoczęcia studiów jest aktywna w kołach naukowych. Była przewodniczącą KN Nauk Penalnych „Nemezis i wiceprzewodniczącą KN Psychologii Sądowej. Monika nie wyklucza, że w przyszłości zajmie się prawem naukowo. Najbliższe plany na przyszłość to jednak aplikacja radcowska. Dlaczego?

- Bo wydaje mi się, że otwiera przede mną największe możliwości – wyjaśnia.

Monika ma już zaplanowane, na co przeznaczy stypendium.

Odłożę je na sfinansowanie aplikacji radcowskiej – zdradza.

 

Maria Latacz (na zdj.) jest studentką 4. r. medycyny. Stypendium ministra to nie jej pierwszy sukces. Od 3 lat pobiera stypendium naukowe rektora UWM, a od zeszłego roku - marszałka woj. warmińsko-mazurskiego. zdobyła ponadto 2 granty naukowe rektora UWM na projekty badawcze. Maria jest członkinią Międzywydziałowego Koła Naukowego Biologii Medycznej, którego założycielką była prof. Elżbieta Kostyra, a opiekunem jest dr hab. Anna Cieślińska z Katedry Biochemii Wydziału Biologii i Biotechnologii. Wizję swojej przyszłości ma jasną: chciałaby się zająć badaniami naukowymi. Latem ub. r. wygrała międzynarodowy konkurs ogłoszony przez Karafast - amerykańską firmę z branży biotechnologicznej. Warunki były dwa: wpis nie może być dłuższy niż 700 słów i musi dotyczyć wiedzy medycznej.

Maria od razu wiedziała, o czym będzie jej wpis – o witaminie D, bo ostatnio jej koło sporo się nią zajmowało.

- Panuje powszechne przekonanie, że przyjmowanie witaminy D zapobiega rozwojowi raka. Jest na ten temat sporo publikacji naukowych, ale zauważyłam, że ich autorzy wyciągają wnioski na podstawie badań krótkotrwałych, 3-5 letnich. Uważam, że jeszcze za mało wiemy na temat wpływu witaminy D na komórki rakowe i aby wysnuwać wiarygodne wnioski, powinniśmy brać pod uwagę jeszcze wiele innych czynników. I o tym napisałam w mojej pracy konkursowej. Zmieściłam się w 600 słowach. Przygotowanie tego wpisu zajęło mi cały miesiąc - wspomina.

Stypendium przeznaczy na wyjazd na staż badawczy.

Jakub Morze (na zdj.) jest studentem 5. roku medycyny i doktorantem 2. roku Szkoły Doktorskiej UWM. Swoją pracę doktorską realizuję pod opieką prof. n. med. Andrzeja Rynkiewicza w Katedrze Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Wydziału Lekarskiego UWM. Stypendium ministra zdobył po raz drugi. Pierwszy raz – w ubiegłym roku. W 2019 r. Jakub odbył 3-miesięczny staż naukowy w Szkole Zdrowia Publicznego (Harvard T.H. Chan School of Public Health) będącej częścią prestiżowego Uniwersytetu Harvarda w USA.

- Studiowanie na UWM daje duże możliwości rozpoczynania kariery młodym naukowcom już na wczesnym etapie ich edukacji. Nawiązywanie współpracy z wiodącymi ośrodkami zagranicznymi, poprzez wyjazdy na staże, otwiera niepowtarzalną szansę poszerzenia wiedzy i umiejętności – zapewnia Jakub.

A w czym się realizuje Jakub?

- Interesuje mnie kardiologia, ale w swojej przyszłej pracy chciałbym połączyć praktykę kliniczną z pracą naukową. W ten sposób, jak uważam, nauka może najlepiej przysłużyć się pacjentom – wyjaśnia Jakub.

Rektorzy przedstawili ministrowi 890 wniosków o stypendia. Były oceniane przez zespół doradczy wyłoniony spośród kandydatów zgłaszanych przez Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Komisję Ewaluacji Nauki oraz Radę Młodych Naukowców. Minister przyznał 362 stypendia z tego: 285 za osiągnięcia naukowe;42 za osiągnięcia sportowe i 35 za artystyczne. Wysokość stypendium to 17 tys. zł.

lek

w kategorii