TRANSMISJA ONLINE: Tabloidyzacja współczesnej polszczyzny

Tabloidyzacja współczesnej polszczyzny - to tytuł wykładu otwartego, na który zaprasza UWM.

transmisja online >>>

Wygłosi go prof. Katarzyna Kłosińska 22 lutego 2017 r. o godzi 13:00. Miejsce: aula 37, ul. Obitza 1, Centrum Nauk Humanistycznych, Olsztyn-Kortowo.

Prof. Katarzyna Kłosińska

Językoznawca, pracownik Wydziału Polonistyki UW. Zajmuje się współczesną polszczyzną, kulturą języka, semantyką i leksykologią, a także językiem polityki. Jest sekretarzem Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN, należy do Zarządu Głównego Towarzystwa Kultury Języka. Popularyzuje wiedzę o języku polskim, prowadząc cykliczne audycje „Co w mowie piszczy” (radiowa „Trójka”).

 

 

w kategorii