TETRA PAK szuka młodych talentów na UWM

Tetra Pak Day na UWM
Udział w międzynarodowych projektach, szansa na karierę zawodową, poznanie nowoczesnych technologii. To oferuje absolwentom UWM program Future Talents koncernu Tetra Pak.

Przedstawiciele firmy Obram, wchodzącej w skład międzynarodowego koncernu Tetra Pak spotkali się 24 maja w hali technologicznej Wydziału Nauki o Żywności ze studentami WNoŻ oraz Wydziału Nauk Technicznych. Chcą zachęcić studentów do wzięcia udziału w firmowym programie Future Talents, który ma za cel szukanie ambitnych i zdolnych absolwentów zainteresowanych rozwijaniem potencjału zawodowego. Obram we współpracy z UWM prowadzi także studia dualne. Pierwsi studenci rozpoczęli kształcenie w tym systemie w ubiegłym roku.

- Tetra Pak jest uzależnione od dopływu nowych kadr, nie ma firmy bez pracowników. Dzięki programowi, który dziś prezentujemy, chcemy zdobyć ludzi z pasją, którzy swoimi zainteresowaniami, stosunkiem do pracy pozwolą w przyszłości firmie oprzeć się na nich. Program kierujemy do absolwentów, potrwa rok i przez ten czas uczestnicy będą poznawać firmę, odwiedzą jej oddziały w innych krajach, będą praktycznie na całym świecie. Przejdą szkolenia, staną się pracownikami firmy, otrzymają wynagrodzenie i będą realizować konkretne projekty - wyjaśnia Jan Wiśniewski, wiceprezes Obramu.

Rolę ambasadora Obramu pełnił Kamil Koszewski z WNoŻ, jeden z czwórki studentów, którzy jako pierwsi rozpoczęli studia dualne z częścią praktyczną odbywaną w Obramie. 

- Uczymy się dużo nowych rzeczy, typowo praktycznych, przydatnych do pracy. To jest bardzo rozwojowe, spojrzenie z zupełnie innej strony. W firmie przyjęto nas bardzo dobrze, wszyscy są życzliwi. Co powiedziałbym zastanawiającym się nad rozpoczęciem takich studiów? Że warto być ambitnym i zawalczyć - twierdzi Kamil.

Nieprzypadkowo Tetra Pak kieruje swój program poszukiwania młodych talentów do studentów naszej uczelni. Wydział Nauki o Żywności i Wydział Nauk Technicznych to kuźnia kadr dla firmy.

- Zawsze współpracowaliśmy z uczelnią, wielu z nas, w tym i ja, jest jej wychowankami. Wydział Nauki o Żywności to mój macierzysty wydział. Dział techniczny Obramu liczy 15 inżynierów i ci wszyscy inżynierowie są absolwentami tej uczelni - dodaje Jan Wiśniewski.

Spotkanie studentów z pracownikami Tetra Pak zorganizowało uniwersyteckie Biuro Karier.

- Wspieramy studentów, aby dobrze się odnaleźli na rynku pracy. Dziś chcemy pokazać, że Tetra Pak to dobre miejsce na rozpoczęcie kariery zawodowej. Chcielibyśmy, aby dzisiejsze spotkanie było początkiem kolejnych spotkań za rok, za dwa lata. Proponujemy także innym firmom podobne spotkania - wyjaśnia Anna Piotrowska z  Biura karier. 

Tetra Pak chce kontynuować Program Future Talents także w następnych latach.

- Chcemy przyjmować co roku do programu 8 absolwentów - wyjaśnia wiceprezes J. Wiśniewski.

Firma chce także kontynuować we współpracy z UWM studia dualne. W czerwcu rozpoczną się spotkania ze studentami na wydziałach Nauki o Żywności oraz Nauk Technicznych. W tym roku Obram przygotował 2 miejsca, po jednym dla każdego wydziału.

mah