Test z języka polskiego jako obcego

09.09.2022 r. zostanie przeprowadzony test z języka polskiego jako obcego kwalifikujący do podjęcia studiów w języku polskim na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Test odbędzie się w godz. 10.00-13.00 na Wydziale Humanistycznym (ul. Kurta Obitza 1) w sali 109. 

Test będzie składał się z pięciu następujących części:
- rozumienie ze słuchu (słuchanie),
- rozumienie tekstów pisanych (czytanie),
- poprawność gramatyczna,
- pisanie,
- mówienie.

Wyniki testu i zaświadczenia dla osób, które go zdadzą, będą dostępne w dniu 13.09.2022 r., od godz. 10.00 w Biurze ds. Współpracy Międzynarodowej UWM.

Posiadanie zaświadczenia jest wymogiem koniecznym do podjęcia studiów w języku polskim na UWM w Olsztynie.

Aby zapisać się na test należy wysłać zgłoszenie drogą mailową na adres: ukraina@uwm.edu.pl.

W zgłoszeniu należy podać swoje imię i nazwisko (zapis powinien być zgodny z zapisem w paszporcie) oraz miejsce i datę urodzenia.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 6.09.2022 r. do godziny 15.00.

w kategorii