Termomodernizacja zakończona

O 60%, mniejsze zużycie energii, co przekłada się na ograniczenie o połowę emisji dwutlenku węgla i aż 1,6 mln zł rocznie oszczędności - to efekty zakończonego właśnie trzeciego etapu termomodernizacji uczelnianych budynków.

W Starej Kotłowni 10 maja odbyła się konferencja prasowa podsumowująca projekt o nazwie „Kompleksowa termomodernizacja 4 budynków dydaktyczno-administracyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”. Towarzyszyła jej wystawa fotograficzna przedstawiająca zmodernizowane obiekty przed i po wykonaniu prac.

W tym, trzecim już, etapie termomodernizacji obiektów UWM prace zostały przeprowadzone w następujących budynkach: ul. Oczapowskiego 2, 4 (cały Rektorat i Wydział Nauk Ekonomicznych), ul. Oczapowskiego 5 (Nowa Zootechnika), pl. Cieszyński 1 (Wydział Nauki o Żywności) i ul. Szrajbera 11 (Wydział Sztuki). Zaczęły się w kwietniu ub. r. i przebiegały bez wyłączania budynków z użytku. Toczyły się także z poszanowaniem terminów wylęgów ptaków, dla których uczelnia przygotowała budki lęgowe. Na termomodernizację składały się następujące zadania: ocieplenie ścian zewnętrznych, dachów i poddaszy - w sumie ok. 21 tys. m2, wymiana ponad 2 tys. okien, 36 drzwi, wymiana 8 instalacji grzejnych w budynkach, modernizacja 3 węzłów cieplnych oraz wymiana ponad 1800 punktów oświetleniowych.

Projekt kosztował w sumie ponad 15,3 mln zł. UWM otrzymał na jego realizację ok. 12 mln zł z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Łączna, przewidywana, oszczędność kosztów energii, w wyniku jego realizacji, wyniesie ponad 1,6 mln zł rocznie.

Służby techniczne odebrały wszystkie prace budowlane 15 i 30 marca, bez uwag.

- Zostały wykonane terminowo i solidnie. Gdyby jednak na jaw wyszły jakieś późniejsze usterki to mamy na ich usunięcie 7-letnią gwarancję - zapewnia Tomasz Szczyglewski, zastępca kanclerza UWM, odpowiedzialny za przeprowadzenie termomodernizacji. - Przepraszam za wszelkie niedogodności, które dotknęły pracowników UWM podczas prac w czynnych obiektach. Dziękuję za cierpliwość i współpracę - dodaje T. Szczyglewski

Podobnego, czyli dobrego zdania o jakości prac był inspektor z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Fundusz, jako pośrednik w przekazaniu UWM pieniędzy z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, sprawdzał, czy zostały dobrze wydane. Nie stwierdził żadnych uchybień w realizacji termomodernizacji.

Informacja o termomodernizacji na UWM wybiegła poza granice Kortowa. Przed Wielkanocą naszą uczelnię odwiedziła delegacja z Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, który chce iść naszym śladem.

- Zastosowane na UWM nowoczesne rozwiązania dotyczące termomodernizacji są godne naśladowania. Naszym celem jest podobny zakres prac wraz z wdrożeniem systemu informatycznego, którego zadaniem będzie zarządzanie energią cieplną i elektryczną. Rozwiązania zastosowane na UWM pokazały, że kierunek naszych działań jest słuszny. Cenne są również dla nas informacje dotyczące szczegółów zarówno opracowania dokumentacji przetargowej jak i formalnego prowadzenia postępowań przetargowych, aby jak najefektywniej spożytkować otrzymane dotacje. Jesteśmy pełni uznania dla osób prowadzących inwestycję, bo ich zaangażowanie oraz wiedza pozwoliły na uzyskanie imponującego efektu związanego z ograniczeniem zużycia energii cieplnej oraz elektrycznej - zapewnia dr inż. Radosław Figura z UTH w Radomiu.

Nie była to pierwsza uczelnia, która interesowały doświadczenia UWM w tym zakresie. W lipcu 2015 r. gościliśmy delegację z Charkowskiego Narodowego Uniwersytetu Gospodarki Miejskiej im. Aleksieja M. Bukietowa w Charkowie na Ukrainie.

W latach 2014-15 UWM w podobny sposób zmodernizował 4 inne budynki: Heweliusza 12, Oczapowskiego 11, 13, 14. W marcu 2016 r. zakończyła się termomodernizacja budynku przy pl. Łódzkim 3.

- W ocenie dr inż. Aleksandra Sochy, kanclerza UWM trzy etapy termomodernizacji UWM powinny przynieść rocznie ok. 2,5 mln zł oszczędności w opłatach za energię elektryczną i cieplną.

- W najbliższych latach planujemy termomodernizację kolejnych uczelnianych obiektów. Staramy się podobnie jak poprzednio zdobyć na nią środki zewnętrzne - dodaje kanclerz.

Termomodernizacja budynków UWM jest elementem autorskiej strategii rektora - Green University, która dąży do przekształcenia Uniwersytetu w ośrodek nie tylko o małym zużyciu energii, ale też centrum naukowe energii odnawialnych.

lek

w kategorii