TECHMILK w czasach pandemii

otwarcie seminarium TECHMILK
Jak odkażać powierzchnie w mleczarniach w czasach pandemii, jak oszczędzać wodę i środki myjące. O najnowszych trendach w branży mleczarskiej dyskutowali uczestnicy 22. seminarium TECHMILK zorganizowanego przez Katedrę Inżynierii, Aparatury Procesowej i Biotechnologii Żywności UWM.

TECHMILK od ponad 20 lat jest spotkaniem kadry zarządzającej polskich zakładów mleczarskich z pracownikami głównych światowych i polskich dostawców urządzeń i linii procesowych, a także naukowcami. To miejsce, w którym można zdobyć wiedzę na temat najnowszych rozwiązań technicznych i technologicznych w branży mleczarskiej. TECHMILK jest również okazją do spotkań absolwentów Wydziału Technologii Żywności z władzami macierzystego wydziału, ponieważ w kadrze niemal wszystkich polskich mleczarni i zakładów przemysłu spożywczego znajdują się wychowankowie WNoŻ.

Tradycyjnie TECHMILK odbywa się w Olsztynie. W tym roku, z konieczności, organizatorzy zdecydowali się zorganizować spotkanie online.   Uczestnicy wysłuchali 15 wystąpień. Tematyka wykładów z roku na rok jest inna, zmienia się wraz ze zmianami w działaniach zakładów mleczarskich. Kilka lat temu duża część wykładów, wynikająca z potrzeby modernizacji, dotyczyła sposobów oczyszczania ścieków i zagospodarowania osadów z oczyszczalni. W tegorocznym spotkaniu można było posłuchać o odkażaniu powierzchni w czasach pandemii, nowoczesnych, biodegradowalnych opakowaniach, oszczędzaniu wody czy środków myjących, optymalizacji pracy maszyn, urządzeń i procesów. Uwidoczniły się najnowsze trendy w technice, zmierzające do szukania rozwiązań mających na celu ochronę środowiska i produkcję zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju.

 W dwudniowym seminarium (17-18 lutego) „Postęp techniczny w przetwórstwie mleka” TECHMILK 2021 uczestniczyło 15 firm krajowych i zagranicznych:A-LIMA-BIS, ATM Group, Big-Pol, Constantia Flexibles Poland, Diversey Polska, ECOLAB, Endress+Hauser Polska, Gea, Grundfos Pompy, ITW Novadan, Marcor, Sealed Air Polska, TREPKO, SpiraxSarco i Zentis. Wszystkie współpracują z polskimi mleczarniami. Niemal we wszystkich pracują absolwenci Wydziału Nauki o Żywności.

Organizatorem TECHMILK jest Katedra Inżynierii, Aparatury Procesowej i Biotechnologii Żywności. Jej pracownicy prowadzą prace doświadczalne, które można podzielić na dwie grupy. Pierwsza dotyczy wykorzystania procesów jednostkowych w przemyśle spożywczym. Szczególnie chodzi tu o wykorzystanie nowoczesnej aparatury do separacji składników biologicznie aktywnych, a następnie ich mikrokaspułkowanie metodą suszenia rozpryskowego w celu zwiększenia możliwości ich dozowania do nowoczesnych produktów spożywczych.

W drugiej grupie prowadzone są prace dotyczące wpływu procesów i operacji jednostkowych (w tym niekonwencjonalnych metod utrwalania żywności HPP) na właściwości produktów żywnościowych. Stosowane są tu enzymy i drobnoustroje do redukcji immunoreaktywności białek, analizowany jest wpływ lipaz na jakość tłuszczów. Doskonalone są warunki syntezy galaktooligosacharydów z użyciem beta-D-galaktozydazy.

W katedrze realizowany jest projekt BioMagic, którego celem jest analizowane możliwości zastosowania ekstraktów roślinnych zwierających bioaktywne związki polifenolwe w produkcji mlecznych napojów fermentowanych.

fd, mah

w kategorii