TECHMILK 2022. Spotkanie nauki i przemysłu

naukowcy z UWM uczestniczący w TECHMILK 2022
TECHMILK to największe tego typu w Polsce spotkanie naukowców, kadry zakładów mleczarskich oraz przedstawicieli firm związanych z tą branżą. Idea organizacji takiego forum wyszła z UWM. W tym roku w seminarium uczestniczyło ponad 300 osób.

Rozwiązania umożliwiające oszczędzanie energii, green technology, nowe opakowania produktów mleczarskich, nowe produkty utrzymujące zdrowie człowieka to główne tematy XXIII Seminarium „Postęp techniczny w przetwórstwie mleka” TECHMILK. Podczas 3-dniowych obrad (6-8.04) w Mikołajkach uczestnicy mieli możliwość wysłuchania 27 referatów oraz obejrzenia 38 stoisk wystawowych z najnowocześniejszymi rozwiązaniami techniczno-technologicznymi dla przemysłu mleczarskiego. Do Mikołajek przyjechali przedstawiciele 49 zakładów mleczarskich oraz 45 firm produkujących lub dostarczających urządzenia i linie procesowe.

- Idea zorganizowania takiej platformy spotkania nauki i przemysłu pojawiła się na UWM w 2000 r. Z inicjatywą wystąpili prof. Zygmunt Zander i dr hab. Jan Limanowski. Obecnie TECHMILK to jeden z zastrzeżonych znaków towarowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego – mówi dr hab. Fabian Dajnowiec, kierownik Katedry Inżynierii, Aparatury Procesowej i Biotechnologii Żywności Wydziału Nauki o Żywności UWM.

W corocznym spotkaniu kadry zakładów mleczarskich, firm pracujących dla mleczarstwa oraz pracowników UWM wzięło udział łącznie 307 osób. W uroczystym otwarciu obrad uczestniczyli: prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski, prorektor ds. polityki naukowej i badań; prof. dr hab. Małgorzata Darewicz, dziekan Wydziału Nauki o Żywności; dr hab. inż. Jarosław Kowalik, prof. UWM, prodziekan ds. kształcenia oraz dr hab. inż. Justyna Żulewska, prof. UWM, kierowniczka Katedry Mleczarstwa i Zarządzania Jakością WNoŻ.

- TECHMILK to przede wszystkim forum wymiany myśli między przedsiębiorcami produkującymi maszyny i urządzenia dla przemysłu mleczarskiego a naszymi naukowcami. To nasza oferta skierowana do nich. Tu prezentowane są m.in. referaty dotyczące np. innowacyjnych technik mycia maszyn i urządzeń, zastosowania pasteryzatorów. Nasi naukowcy przedstawiają najnowsze wyniki swoich badań – wyjaśnia prof. Darewicz.

Jak podkreśla dziekan prof. Darewicz, TECHMILK to dla Wydziału Nauki o Żywności również znakomita okazja do nawiązywania kontaktów z branżą mleczarską. Owocuje to np. studenckimi praktykami w zakładach przetwórstwa mleka.

- Studenci pomagający w organizacji TECHMILKU sami również nawiązują kontakty z przedsiębiorcami i czasami otrzymują propozycje pracy. Natomiast nasi naukowcy otrzymują zlecenia na konsultacje i ekspertyzy. Najnowszym trendom w mleczarstwie poświęcone są prace magisterskie naszych studentów, a także - doktorskie i habilitacyjne – dodaje dziekan.

W tym roku w organizację seminarium zaangażowany był 8-osobowy zespół pracowników Katedry Inżynierii, Aparatury Procesowej i Biotechnologii Żywności WNoŻ.

fd, mah
fot. Joanna Lipka

w kategorii