Tarleton – nasz nowy partner

Tarleton - UWM, umowa, współpraca
Uniwersytet Stanowy Tarleton w USA to kolejna uczelnia, z którą Uniwersytet Warmińsko-Mazurski podpisał umowę o współpracy.

Umowa obejmuje współpracę w zakresie badań i nauki, a także kształcenia i dotyczy: prowadzenia wspólnych badań interesujących obie strony, organizowania dwustronnych seminariów, wymiany wiedzy i kadry nauczycielskiej, publikacji wyników badań w czasopismach obu stron, wymiany publikacji, podręczników i książek. Celem akademickiej wymiany personelu będzie udział w konferencjach naukowych, seminariach, sympozjach i wspólne dyskusje na temat aktualnych zagadnień naukowych, będących przedmiotem zainteresowania obu stron

Umowę w imieniu UWM podpisał (20.09.) prof. Ryszard Górecki, rektor UWM a w imieniu Uniwersytetu Tarleton dr F. Dominik Dottavio, jego prezydent. Ze strony UWM umowę będzie realizować Wydział Bioinżynierii Zwierząt, a ze strony Tarleton – dr Barry Lambert, dziekan Kolegium studiów magisterskich i doktoranckich, jednocześnie wiceprezydent Uniwersytetu Tarleton ds. badań. Był obecny podczas podpisywania umowy, bowiem on i dr hab. Daria Murawska z Katedry Towaroznawstwa Ogólnego i Doświadczalnictwa dali impuls do zawarcia tej umowy.

- Uniwersytet Tarleton współpracuje z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy. Trzy lata temu byłam tam na konferencji naukowej, podczas której dr Lambert wygłosił ciekawy referat nt bezpieczeństwa żywności na świecie.  Wdałam się potem w rozmowę z nim. Z tego zrodziła się korespondencja na tematy naukowe, ale także o uczelni i wydziale i po pewnym czasie doszliśmy do wniosku, że możemy podjąć współpracę. Oprócz umowy z naszą uczelnią Uniwersytet Tarleton podpisał kilka dni temu umowę z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie - dr. hab. Daria Murawska wyjaśnia, jak doszło do nawiązania kontaktów  UWM-Tarleton.

Amerykańscy goście są mocno zainteresowani naszymi badaniami w dziedzinie drobiarstwa, weterynarii oraz  hodowli jeleniowatych. Pierwszej wizyty z ich strony możemy się spodziewać w kwietniu 2017 r.

Tarleton to publiczny uniwersytet stanu Texas. Status uniwersytetu uzyskał w 1973 r. Wcześniej był to rolniczy koledż założony w 1899 r. przez Johna Tarletona. Jego główny kampus znajduje się w Stephenville. Oferuje swym studentom prawie 100 kierunków studiów i specjalności na studiach licencjackich, magisterskich, a także doktoranckich. Składa się z 6 koledży (wydziałów): rolnictwa i nauki o środowisku; biznesu i administracji; edukacji; nauki o zdrowiu i opieki społecznej; nauk wyzwolonych i sztuki oraz nauki i technologii. W roku 2012 studiowało na nim 10 tys. studentów. Uniwersytet należy do największych uniwersytetów rolniczych w USA. Jest silnym ośrodkiem kształcącym nauczycieli. Jego mocną stroną jest także edukacja muzyczna. Jest też uważany za krajowego lidera w zakresie ochrony środowiska i badań nad jakością wody.

Umowa z Uniwersytetem Tarleton to 112 międzynarodowa umowa UWM. WBZ współpracuje jeszcze z innym amerykańskim uniwersytetem – w Iowa.

lek

w kategorii