Targi pracy na Wydziale Nauk Technicznych

Zapraszamy przedstawicieli firm z branży technicznej na Targi pracy na Wydziale Nauk Technicznych. Termin: 28 listopada 2019, w godzinach 9:00 – 14:00. Miejsce: Wydział Nauk Technicznych UWM w Olsztynie, ul. M. Oczapowskiego 11.

Celem targów jest ułatwienie kontaktów studentów Wydziału z Pracodawcami naszego regionu w zakresie praktyk, staży i ofert pracy w branży technicznej. Udział w targach jest bezpłatny. Istnieje możliwość prezentacji produktów firmy po uprzednim zgłoszeniu. Zgłoszenie udziału do 22 listopada lub do wyczerpania miejsc. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie:

http://www.uwm.edu.pl/wnt/targi-pracy-na-wydziale-nauk-technicznych-28112019

Informacje szczegółowe: dr inż. Jerzy Domański, jdom@uwm.edu.pl.

w kategorii