Szpital po modernizacji

Nowy pięciokondygnacyjny budynek z najnowocześniejszym blokiem operacyjnym to m.in. wynik przebudowy i modernizacji Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Dzięki niej znacznie poszerzy on zakres oferowanych usług medycznych.

Uroczystość otwarcia nowych budynków Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego odbyła się 18 października. Zgromadziła licznych gości w tym Jacka Protasa - marszałka województwa, Mariana Podziewskiego - wojewodę warmińsko-mazurskiego, dyrektorów olsztyńskich szpitali i wielu, wielu innych.

- To ogromny sukces. Sześć lat temu, w lipcu podjęliśmy decyzję o utworzeniu Wydziału Nauk Medycznych. Była to bardzo dobra decyzja nie tylko dla Uniwersytetu czy miasta, ale i województwa – powiedział podczas uroczystości prof. Ryszard Górecki, rektor UWM.

Rektor podkreślił również rolę władz samorządowych w rozwoju kampusu medycznego i apelował o dalsze wsparcie.

- Kształcenie kadry medycznej i rozwój medycyny w naszym województwie wpisują się w strategię rozwoju naszego regionu. Samorząd województwa inicjatywę tę wspierał i wpierać zamierza – odpowiedział Jacek Protas, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego i pogratulował wspaniałego obiektu.

Podczas uroczystości rektor wręczył dwa medale Benemerenti Universitati Nostrae. Jeden  - Bogdanowi Klichowi - obecnie senatorowi, który w poprzedniej kadencji był ministrem obrony narodowej i zdecydował się przekazać szpital wojskowy Uniwersytetowi. Podjęcie tej decyzji zajęło mu 5 minut - podkreślił rektor. Bogdan Klich, stwierdził, że przyzwyczaił się do dawania medali, a nie otrzymywania.

- Czuję się zaszczycony. Traktuję ten medal jako wyróżnienie dla tych 5 minut. Nasze życie to pięciominutowe sekwencje i od nas zależy jak je wykorzystamy. Nam udało się wykorzystać te 5 minut, dzięki czemu możemy się tu dzisiaj spotkać – zauważył były szef obrony narodowej.

Drugi medal w imieniu nieobecnej  marszałek Sejmu Ewy Kopacz, odebrała poseł Elżbieta Gelert. Odczytała list od byłej minister zdrowia, która „z dumą obserwuje jak Wydział Nauk Medycznych się rozwija”. Marszałek otrzymała medal w podzięce za to, że jako minister zdrowia zgodziła się na uruchomienie kierunku lekarskiego na UWM i przyznała na niego dofinansowanie.

Szpital nie jest jeszcze wyposażony. Dzięki temu goście mogli zajrzeć do każdej z 4 sal operacyjnych, do których już nigdy potem postronni nie wejdą.

- To, że Uniwersytet dysponuje najnowoczesniejszym w Polsce szpitalem klinicznym, w którym pracują lekarze praktycy i obok którego istnieją katedry z wysokiej klasy naukowcami - to wymarzona sytuacja - zdaniem prof. Wojciecha Maksymowicza, dziekana  Wydziału Nauk Medycznych.  Nauka oddziaływuje na praktykę, a praktyka wymusza na nauce nowe rozwiązania. Jedni drugich "nakręcają" i jest pozytywne zjawisko. Gwarantuje rozwój, bo uniwersytecki szpital musi być miejscem rozwoju - podkreślał prof. Maksymowicz.

Początki Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego sięgają roku 1885, kiedy to został założony Szpital Garnizonowy w Olsztynie. Po drugiej wojnie światowej funkcjonował tu 103 Szpital Wojskowy Ministerstwa Obrony Narodowe. W końcowym okresie od 1998 r. istniał on już jako 103 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Olsztynie. W 2009 r. został przejęty przez UWM.

Projekt modernizacji wykonała pracownia projektowa "Skala" z Poznania. Roboty budowlane to dzieło firmy "Skanska".

- Modernizacja zespołu budynków dawnego szpitala wojskowego kosztowała 37 mln zł, a nowe budynki powstały w niecałe 2 lata – poinformował prof. Wojciech Maksymowicz.

Najważniejszym elementem przebudowy i modernizacji jest pięciokondygnacyjny budynek szpitala (4 kondygnacje nadziemne, jedna podziemna), który ma ponad 6 tys. metrów powierzchni. Wygląd nowego obiektu nawiązuje do starej, powstałej na przełomie XIX/XX wieku zabudowy.

Dzięki modernizacji Uniwersytecki Szpital Kliniczny poszerzy zakres oferowanych usług medycznych .

- Na 5 kondygnacjach znajdzie nową siedzibę m.in.: Izba przyjęć z łóżkami dla doraźnej pomocy, Klinika Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, Klinika Neurochirurgii, Klinika Otorynolaryngologii, Klinika Chorób Wewnętrznych, Gastroenterologii i Hepatologii, Oddział Kliniczny Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, II Oddział Kliniczny Intensywnej Terapii dla 6 chorych, z 2 izolatkami, blok operacyjny z 4 dobrze wyposażonymi salami operacyjnymi i salą nadzoru pooperacyjnego dla 4 chorych, Katedra Radiologii z pracowniami diagnostycznymi, naukowymi i dydaktycznymi, sala wykładowa na 100 osób (dzielona na 2 sale seminaryjne) i 3 sale seminaryjne łącznie dla 40 osób – wyjaśniał dziekan.

Oprócz tego modernizacji uległa także infrastruktura całego terenu obejmująca trafostację, hydrofornię oraz budynek przeznaczony na rezonans magnetyczny. Powstały również: tlenownia, zbiornik retencyjny, portiernia oraz obiekt dla pracowników ochrony. Niektóre wysłużone budynki zostały rozebrane. W ich miejsce powstały m.in. chodniki oraz parkingi dla pacjentów, pojazdów służbowych i pracowników szpitala.

Inwestycja poprawi jakość świadczeń zdrowotnych i wzmocni rolę szpitala w systemie olsztyńskiej służby zdrowia. Nowe obiekty Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego będą służyć także studentom medycyny, dietetyki, pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego Wydziału Nauk Medycznych.

Dziekan WNM pochwalił się współpracą z Wydziałem Sztuki, czego owocem są liczne prace studentów tego wydziału zdobiące ściany nowego obiektu. Koncert na otwarcie obiektu dał też zespół kameralny "Pro Musica Antiqua".

Przedsięwzięcie realizowane jest z projektu „Rewitalizacja obiektów powojskowych na Szpital Uniwersytecki w Olsztynie” finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 (20,7 mln zł), środków Ministerstwa Zdrowia (14,5 mln zł) i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (1,8 mln zł). Realizacja zadań przewidzianych w projekcie spowodowała odnowienie 20,5 tys. metrów kw. powierzchni ponad stuletniego kompleksu szpitalnego.

Prace budowlane zostały już zakończone i obecnie trwają procedury sprawdzające i odbiór, a sale szpitalne i dydaktyczne czekają na wyposażenie. Zarówno dziekan WNM oraz Leszek Dudziński - dyrektor Szpitala wyrazili nadzieję, że pierwszych pacjentów do nowego obiektu przyjmą już pod koniec listopada. UWM złożył tymczasem  do zarządu województwa projekt drugiego etapu rozbudowy szpitala.

Film

Film z otwarcia

syla

Fot. Michał Ciucias

w kategorii