Prof. Szmyt „Profesorem honoris causa” Akademii w Krzemieńcu

prof. Szmyt, prof. Łomakowycz i prof. Żuliński
Dr hab. Andrzej Szmyt, prof. UWM, dziekan Wydziału Humanistycznego został uhonorowany tytułem "Poczesnogo Profesora" Akademii Humanistyczno-Pedagogicznej im. Tarasa Szewczenki w Krzemieńcu na Ukrainie.

Tytuł „Poczesnogo Profesora” to odpowiednik naszego doktora honoris causa, czyli nadania najwyższej godności akademickiej osobie spoza uczelni. Uroczystość miała miejsce 17 października br. z okazji obchodów 200. rocznicy przekształcenia Gimnazjum Wołyńskiego w Krzemieńcu w liceum,

Tytuł „Poczesnogo Profesora” prof. Szmyt otrzymał za wieloletnią i owocną współpracę Wydziału Humanistycznego z Akademią Humanistyczno-Pedagogiczną w Krzemieńcu i za dorobek naukowy dotyczący badań historii polskich szkół w Krzemieńcu.

Liceum w Krzemieńcu to szkoła, do której uczęszczał m.in. Juliusz Słowacki.

- Było ono wówczas jedną z 4 tego typu szkół w całym Imperium Rosyjskim, a do tego jedyną z polskim językiem wykładowym. Licea były w owym czasie zakładem edukacyjnym typu „półwyższego”, czyli było to coś pośredniego między szkołą średnią a uniwersytetem. Liceum na skutek zawirowań historii dało początek uniwersytetom Kijowskiemu i Tarnopolskiemu – objaśnia skomplikowaną historię szkoły prof. Szmyt. - I co ciekawe – dodaje prof. Szmyt - dzisiaj Ukraińcy (duża w tym zasługa prof. Łomakowycza - rektora Akademii) nawiązują do tych dawnych polskich tradycji, podkreślając, że to właśnie były korzenie współczesnej Akademii.

Oprócz prof. Szmyta tytuł „Poczesnogo Profesora” otrzymał w tym samym dniu prof. Mykoła G. Żuliński, członek prezydium Ukraińskiej Akademii Nauk w Kijowie.

 Na zdjęciu: prof. M. Żuliński (w todze z prawej), rektor Akademii prof. Afanasij Łomakowycz (w środku) i prof. Andrzej Szmyt.

 

w kategorii