Szczepionki w czasie ciąży, chronią dzieci przed Covid-19

Tomasz Waśniewski
Dzieci pacjentek zaszczepionych w ciąży są uodpornione na wirusa SARS-CoV-2. Udowodnili to w pionierskich badaniach naukowcy z Katedry Ginekologii i Położnictwa na Wydziale Lekarskim UWM. Wyniki badania opublikowali w prestiżowym czasopiśmie "Vaccines".

Naukowcy z Katedry Ginekologii i Położnictwa na Wydziale Lekarskim UWM to jednocześnie lekarze praktycy Oddziału Klinicznego Ginekologiczno-Położniczego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie. Obiema jednostkami kieruje dr hab. n. med. Tomasz Waśniewski, prof. UWM.

Jego współpracownicy jako pierwsi w Polsce i jedni z pierwszych na świecie udowodnili przezłożyskową transmisję przeciwciał przeciwko antygenowi S wirusa SARS-CoV-2.

- Kobiety ciężarne są w grupie podwyższonego ryzyka ciężkiego przebiegu infekcji COVID-19. Zaszczepienie ich zmniejsza ryzyko zachorowania, ale także zwiększa szansę na uniknięcie wielu powikłań ciąży w przebiegu tej infekcji dla płodów. Badanie prowadzone w naszym ośrodku ocenia właśnie skuteczność i bezpieczeństwo szczepienia przeciwko COVID-19 w czasie ciąży – wyjaśnił prof. Tomasz Waśniewski.

W badaniu uczestniczą kobiety dobrowolnie zaszczepione w okresie ciąży. Kwalifikacja do badania odbywa się po szczepieniu. Do tej pory zrekrutowano ponad 180 kobiet ciężarnych z całej Polski. - Wszystkie nasze ciężarne są pracownicami ochrony zdrowia, w większości to lekarki, które po wnikliwej analizie dostępnych badań stwierdziły, że korzyści z zaszczepienia się w ciąży dla nich i ich dzieci znacznie przewyższają ryzyko tej terapii – wskazał prof. Waśniewski.

Lek. med. Wojciech Zdanowski, główny autor tego badania dodaje, że wstępne jego wyniki oceniają miano przeciwciał przeciwko białku S wirusa SARS-CoV-2 u pacjentek oraz w krwi pępowinowej noworodków po szczepieniu BNT162b2 mRNA COVID-19.

- W naszej cząstkowej pracy już opublikowanej w prestiżowym czasopiśmie "Vaccines" prezentujemy jako jedni z pierwszych na świecie dowód na przezłożyskową transmisję przeciwciał przeciwko antygenowi S wirusa SARS-CoV-2. Potwierdzamy tym samym możliwość uodpornienia dzieci pacjentek zaszczepionych w ciąży. Udowodniliśmy, że tydzień ciąży, w którym jest podawana szczepionka jest głównym czynnikiem wpływającym na transfer przezłożyskowy przeciwciał poszczepiennych - podkreślił dr Zdanowski.

Obecnie lekarze prowadzący badania analizują dane odnoszące się do bezpieczeństwa szczepienia w ciąży.

- Wnioski płynące z naszego badania mogą w przyszłości przyczynić się do ustalenia bezpieczeństwa oraz ewentualnego schematu szczepienia w ciąży - wyjaśnił dr Waśniewski. W marcu informowano o badaniach przeprowadzonych w Izraelu, które sugerowały, że zaszczepienie kobiet w ciąży przeciwko COVID-19 powoduje, że odporność przed zakażeniem koronawirusem przenoszona jest również na płód i dziecko.

Badanie wykonano w lutym 2021 r., a jego wstępne wyniki opublikował wkrótce portal medyczny medRxiv. Wykorzystano w nich szczepionkę mRNA Pfizera i BioNTech. Dwudziestu kobietom w 3. trymestrze ciąży podano 2 dawki tego preparatu. U wszystkich zaszczepionych kobiet stwierdzono występowanie przeciwciał; wykryto je również u ich dzieci.

opr. lek

w kategorii